БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

Х. НАСІННІ РОСЛИНИ

Порядок Ароїдноцвіті (Arales)

Переважно трави, іноді ліани та епіфіти, рідше водні рослини. Листки прикореневі або стеблові, чергові, спіральні, рідко дворядні, здебільшого черешкові. Жилкування листків перисте або сітчасте. Квіти дрібні, зібрані в початок, з більш менш розвиненим покривалом, двостатеві або роздільностатеві, оцвітина з шести або чотирьох сегментів, вільних або зрослих, тичинок шість або чотири, гінецей утворений двома-трьома зрослими плодолистками. Зав’язь вільна або занурена у вісь суцвіття, одногнізда, рідко три-, багатогнізда, плоди ягодоподібні, рідше сухі. Представлений у флорі України двома родинами - ароїдними та рясковими.