БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

Х. НАСІННІ РОСЛИНИ

Підклас Арециди, або пальміди (Arecidae. Palmidae)

Цей підклас є найдавнішою лінією еволюції односім’ядольних, яка вирізняється великою морфологічною і екологічною різноманітністю. Серед них є як деревоподібні, так і численні трави, ліани, епіфіти, водні рослини. Цей підклас об’єднує п’ять порядків, сім родин і понад 6500 видів, поширених переважно в тропіках і субтропіках. У флорі України в природному стані трапляються представники двох порядків - ароїдноцвітих та рогозоцвітих.