БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

Х. НАСІННІ РОСЛИНИ

Родина Рдесникові (Potamogetonaceae)

Багаторічні трав’яні рослини, цілком або частково занурені у воду. Листки чергові, з піхвами або пазушними прилистками. Квітки невиразні, двостатеві або роздільностатеві, зібрані у колосоподібні суцвіття або поодинокі, оцвітина проста, чотиричленна, іноді відсутня, тичинок і маточок по чотири, рідше маточка одна, гінецей апокарпний. Формула квітки - * Р2+2 A2+2G4(1). Плід кістянкоподібний або горішкоподібний.

У родині налічується два роди і близько 100 видів, поширених по всій земній кулі, в Україні трапляється один рід і 18 видів.

Рдесник гребінчастий (Potamogeton pectinatus L.). Рослина з ниткоподібним, дуже розгалуженим стеблом, завдовжки 20-15 (200) см, кореневище горизонтальне, розгалужене, з бульбоподібними потовщеннями, завдовжки 10-30 см, корені тоненькі (рис. 180). Листки вузьколінійні, нитчасті, завдовжки 2-15 см і завширшки до 2 мм, з трьома жилками. Прилистки зростаються з нижньою частиною пластинки, утворюючи трубкоподібні піхви завдовжки до 2,5 см. Суцвіття колосоподібне, квітконіжки довгі, ниткоподібні, кільця квіток під час цвітіння розташовані на поверхні води. Квітки двостатеві, чотиричленні. Цвіте в червні-серпні. Плід складається з одного-чотирьох кістянкоподібних однонасінних плодиків.

Поліморфний вид, утворює багато екологічних форм. Зростає у прісних водоймах по всій Україні. Не уникає водойм, забруднених стічними водами.

Кормова, декоративна, технічна рослина, перспективна для впровадження в культуру. У його заростях концентруються водоплавні птахи, нерестяться риби, листками живляться сазани, вусачі, коропи, плотва, амур білий, вобла, лящі, лини, язі, але при масовому розмноженні може сприяти загибелі мальків риб. Рослина придатна для компостування і отримання добрива. Збагачує водойми киснем, є окрасою водойм, його застосовують для їх декорування.

Рдесник стиснутий ((P. compresus L.). Рослина з дуже стиснутим стеблом до 2 м завдовжки, з видовженими міжвузлями завдовжки (3-20 см). Листки видовжені, чергові, цілокраї, сидячі, завдовжки 5-20 см, завширшки 2-4 мм, з 5 головними жилками (рис. 181).

Прилистки довгі, завдовжки до 3 см, білуваті, загострені на верхівці. Суцвіття - густий циліндричний колос, квітки двостатеві, оцвітина відсутня, тичинок - чотири, маточок - чотири. Цвіте в травні-липні. Плід - кістянка, завдовжки до 2 мм, ниркоподібної форми.

Рис. 180. Рдесник гребінчастий

Рис. 181. Рдесник стиснутий

Кормова, декоративна, водоохоронна рослина. У наземний частині є білки, вуглеводи, безазотисті екстрактивні речовини, різноманітні макро - і мікроелементи. Якісний корм для більшості представників водної фауни, придатний для декорування водойм.

Трапляється в мезо-евтрофних проточних і замкнутих водоймах з товщею води 20-150 см, старицях, озерах, водосховищах, на прибережних ділянках русел рік, поверхні боліт. Поширений на Поліссі, спорадично - в Лісостепу, Степу, Карпатах і Прикарпатті.

Рдесник туполистий (P. obtusifolius Mert. et Koch). Відрізняється квітконосами, що мають однакову довжину з суцвіттями, рідко вони коротші за них. Суцвіття густе, коротке, циліндричне, шести- восьмиквіткове. Квітки двостатеві, цвіте в червні-серпні, плід - горішкоподібний, завдовжки 2-3 мм, горбочкуватий, з носиком.

Трапляється на Поліссі, спорадично - у Лісостепу, Степу (гирла великих рік), у Карпатах - від низинного до передгірного поясів. Зростає на озерах, у заплавах, каналах, на мілководдях штучних водосховищ. Не витримує промерзання дна, у забруднених непрозорих водоймах не утворює квіток.

Кормова, водоохоронна рослина, піонер заростання аллювіальних ділянок водойм. Занесений у Зелену книгу України.

Рдесник Фріса (P. friesii Rupr.). Квітконоси у два-шість разів довші за суцвіття, які містять 3-4 (10) квіток, листки лінійні, прилистки на верхівці двічі розщеплені. Цвіте в червні-серпні. Плід - горішкоподібний, косо- еліптичний завдовжки до 3 мм, з коротким, прямим або відігнутим носиком.

Поширений спорадично на Поліссі і в Лісостепу в озерах, старицях рік, каналах, ставках, мілководдях водосховищ.

Рдесник волосовидний (P. trichoides Cham. et Schlecht.) Рослина з вузькими, щетинкоподібними листками, центральна жилка випнута. Стебло ниткоподібне, розгалужене. Квітконоси у двічі-тричі довші за суцвіття. Цвіте в червні-серпні. Плодики завдовжки 2-3 мм, з коротким прямим або зігнутим носиком.

Трапляється рідко в невеликих стоячих водоймах у Закарпатті, на Поліссі, в Лісостепу.

Рдесник червонуватий (P. rutilus Wolfg.) Рослини з тонким стеблом, завтовшки 0,5-2 мм, листки з червонуватим відтінком, вузьколінійні, з довгою загостреною верхівкою, завдовжки до 7,7 см. Прилистки зрослись краями, утворюючи розтруб. Квітконоси у чотири-шість разів довші за рідкі суцвіття. Цвіте в червні-серпні. Плодики завдовжки до 2 мм, напівкулясті, із зігнутим носиком.

Зрідка трапляється на півночі Полісся та Лісостепу. Занесений у Зелену книгу України.

Рдесник гостролистий (P. acutifolius Link). Рослина з плоским стеблом і зближеними гілками. Стебла й листки майже однакові за шириною (до 4 мм). Листки лінійні, тонко загострені, біля основи з червонуватими горбочками. Квітконоси дорівнюють або трохи коротші за суцвіття, що складається із чотирьох-восьми квіток. Цвіте в червні-серпні. Плодики завдовжки до 3 мм, з горбочком біля основи і зігнутим носиком.

Зростає в стоячих і тихоплинних водах по всій Україні, у Закарпатті - рідко, спорадично на Поліссі, в Лісостепу і Степу.

Рдесник маленький (P. pusillus L.) Стебло циліндричне або трохи сплюснуте, галузисте, завдовжки 15-70 см, кореневище тонке, галузисте, завдовжки до 30 см. Листки лінійні, ниткоподібні, без піхви, прилисток один, перетинчастий, жилок три. Квітконоси завдовжки 1-3 см, у двічі- чотири рази довші за колосоподібне суцвіття з трьома-шістьома зближеними триквітковими кільцями. Квітки двостатеві з чотиричленною простою оцвітиною. Цвіте в червні-серпні. Плід - кістянкоподібний, завдовжки до 2,5 мм, еліптичний, з коротким носиком.

Відзначається різноманітністю екологічних форм. Поширений у Закарпатті, на Поліссі, в Лісостепу - часто, у Степу - спорадично, Криму - рідко.

Зростає у мезо-евтрофних водоймах з помірною течією і рівнем води до 2,5 метрів.

Кормова, технічна рослина, перспективна як органічне добриво.

Рдесник Берхтольда (P. berchtoldii Fieb.) Відрізняється від попередніх видів вільними прилистками, стебло завдовжки 15-70 см, плоске. Цвіте в червні-серпні Плодики опуклі з черевного боку. Трапляється у озерах, ставках, заплавах рік, на болотах майже по всій Україні, за винятком Карпат і Криму.

Рдесник сарматський (P. sarmaticus Maemetas). Рослина з циліндричним галузистим стеблом, завдовжки 15-60 см, міжвузля у середній частині стебла завдовжки 3-4 см, у верхній - до 10 см. Листки непрозорі, тьмяні, майже сидячі, завдовжки до 10 см і завширшки до 3 см. Середня й бічні жилки занурених у воду листків, мають світлу смужку. Цією ознакою вид відрізняється від інших видів. Плаваючі листки майже сидячі, розеткоподібно зближені. Квітконоси товщі за стебло, на верхівці потовщені. Квітки двостатеві. Цвіте в червні-серпні. Плід - горішкоподібний, завдовжки до 3 мм.

Зрідка трапляється у прісноводних або трохи солонуватих водоймах у Лісостепу і Степу.

Декоративна, кормова, водоохоронна рослина.

Рдесник вузлуватий (P. nodosus Poir). Рослина з товстим, циліндричним, дуже галузистим стеблом. Занурені листки завдовжки 10-30 см, ланцетні, на верхівці притуплені, з семи жилками, черешкові, під час цвітіння відмирають. Плаваючі листки шкірясті, еліптичні, завдовжки 212 см, загострені. Прилистки до 10 см завдовжки, буруваті, рано опадають. Квітконоси довші за суцвіття, вони завдовжки 2-6 см, щільні, багатоквіткові. Цвіте в червні-серпні. Плід - горішкоподібний, завдовжки 2-3,5 мм з коротким носиком.

Поширений у проточних, рідше замкнутих прісних або слабо солоних водоймах з мулистим дном, на глибині 100-150 см. в Лісостепу і Степу. Наземна маса містить вуглеводи, білки (21,55 %), клітковину (27,45%), каротиноїди, мікро- й макроелементи. Декоративна, кормова, водоохоронна рослина. Акумулює радіонукліди.

Рдесник злаколистий (P. gramineus L.). Рослина з галузистим стеблом завдовжки від 30 до 150 (300) см. Листки двох типів - підводні й надводні. Підводні листки сидячі, загострені, ланцетні, плоскі або складені двічі, серповидно зігнуті. Надводні - еліптичні, рідше ланцетні, біля основи округлі, прилистки невеликі, черешкові, черешки втричі довші за пластинки. Суцвіття колосоподібне, завдовжки 2-3 см і завширшки до 0,4 мм. Квітки двостатеві. Цвіте в травні-серпні. Плід - збірний, кістянкоподібний, складається з одного-чотирьох плодиків. Поліморфний вид, вирізняється значною кількістю форм і екотипів. Зростає в озерах, ставках, каналах, майже по всій Україні, за винятком Криму та як бур’ян рисових полів. У разі антропізації, забруднення водойми і евтрофізації поступово випадає.

Біомаса містить білки (21,5%), клітковину (26,3%), мікро- і макроелементи. Кормова, фітомеліоративна, декоративна, водоохоронна рослина. Біомаса - прекрасний корм для риб, укріплює береги.

Рис.182. Рдесник плаваючий

Рдесник плаваючий (P. natans L.) Рослина із слабко галузистим циліндричним стеблом, завдовжки 100-200 см (рис. 182). Листки чергові, надводні - на довгих до 12 см черешках, овально-серцеподібні або широко- ланцетні, шкірясті, підводні - вузьколінійні, напівциліндричні, завдовжки до 50 см, їхня вегетація триває 25-30 днів. Суцвіття колосоподібне, завдовжки 4-5 см, на довгих квітконосах. Квітки жовтуваті, двостатеві. Цвіте в червні-серпні. Плоди - збірна кістянка з одного-чотирьох плодиків.

Поширений майже по всій Україні, в Криму і Степу - рідко. Вирізняється поліморфізмом, утворює гібриди з рдесником злакоподібним і блискучим. Зростає на мілководдях, слабо проточних і проточних водоймах, в озерах, ставках, руслах рік, заводях, затоплених кар’єрах, канавах, каналах, струмках. Утворює щільні зарості в невеликих водоймах.

У листках і стеблах містяться органічні й неорганічні сполуки, аскорбінова кислота (50 мг/100 г), особливо вони багаті на марганець. У кореневищах є білок (до 14%), жири ( до 2,4%).

Водоохоронна, цінна кормова, харчова, лікарська, рибогосподарська, декоративна ірослина. З лікарською метою використовують листки, настій вживають у разі висипів на шкірі, сверблячок, як протизапальний і заспокійливий засіб, промивають рани й виразки.

Рдесник альпійський (P. alpinus Balb.)) Стебло циліндричне, просте, вгорі червонувате. Надводні листки шкірясті, оберненояйцеподібні, сидячі або на коротких черешках. Занурені листки сидячі, ланцетні, на верхівці тупуваті, цілокраї. Цвіте в червні-серпні. Плоди завдовжки до 3 мм, з прямим або трохи зігнутим носиком. Зростає в гірських озерах, ставках, канавах, витримує пересихання водойм. Трапляється на Закарпатті, в Карпатах і на Поліссі. Індикатор чистих водойм, потребує охорони.

Рдесник блискучий (P. lucens L.) Рослини з циліндричним галузистим стеблом, завдовжки 20-200 (250) см, листки чергові. Усі листки підводні, плівчасті, прозорі, з коротким черешком, довгасто-ланцетні або еліптичні, яскраво-зелені, блискучі. Іноді пластинка недорозвинена і представлена лише центральною жилкою. Квітконоси завдовжки 10-15 см, суцвіття густе, завдовжки до 6 см. Квітки двостатеві. Цвіте в червні-серпні. Плід складається з одного-чотирьох кістянкоподібних плодиків. Вони майже кулясті, діаметром близько 4 мм.

Трапляються надземні тимчасові форми з короткими малорозвиненими листками. Поліморфний вид. Поширений по всій Україні, у Степу і Карпатах - спорадично, в передгірному поясі Криму - рідко. Зростає в озерах, річках з повільною течією, старицях, ставках, як бур’ян на рисових полях. Часто трапляється в системі зрошувальних каналів, на окремих озерах формує густі підводні луки, площею у кілька гектар. Біомаса містить протеїни до 17,4%, цукри - 1,1%, клітковину - до 30%, мікро- і макроелементи.

Цінна кормова, технічна (як добриво), водоохоронна і декоративна рослина. Зарості є місцем нересту цінних видів риб.

Рдесник пронизанолистий (P. perfoliatus L.). Рослина з галузистим стеблом завдовжки до 150 см. Має тільки занурені у воду листки. Вони широкояйцеподібні або довгастояйцеподібні із стеблообгортною основою і дрібнозубчастим краєм. Прилистки рано опадають. Квітконоси в два-два з половиною рази довші за густе колосоподібне суцвіття. Квітки двостатеві. Цвіте в липні-серпні. Плід складається з одного-чотирьох кістянкоподібних плодиків.

Поліморфний вид, що має багато внутрішньовидових таксонів, як екологічних, так і онтогенетичних. Іноді в умовах проточного режиму утворює бордюрні зарості.

Поширений по всій Україні, в Криму - рідко. Зростає в ріках, озерах, ставках, старицях, каналах, мілководдях водосховищ.

Рослина накопичує мікро- і макроелементи, білки (16,6%), жири (до!%), клітковину (33,6%).

Кормова, декоративна, рибогосподарська, технічна (як добриво), водоохоронна рослина. Індикатор евтрофних і замкнених мезотрофних водойм та забруднення води солями важких металів. Піонер заростання мілководь, бур’ян рисових полів. Рослина перспективна для уведення в культуру рибних і мисливських господарств. В її заростях спостерігається масова концентрація водоплавної птиці, риби, інших водних тварин. Перспективнаяк біофільтр і активний акумулятор біогенних елементів.

Рдесник довгий (P. praelongus Wulf.). Стебло циліндричне, завдовжки до 300 см, міжвузля звивисті. Листки сидячі, 10-15 см завдовжки, довгасто-ланцетні, цілокраї. Прилистки 1,5-6 см завдовжки, жовтуваті. Квітконоси завдовжки 15-20 см, суцвіття завдовжки 3-6 см, щільне, багатоквіткове. Квітки двостатеві. Цвіте в червні-серпні. Плоди горішкоподібні, завдовжки 4-5 мм.

Зростає в евтрофних прісних водоймах: ставках, озерах, старицях, рідше в руслах рік в Карпатах, на Поліссі і в Лісостепу. Кормова, технічна водоохоронна рослина.

Рдесник кучерявий (P. crispus L.). Стебло сплюснуте, чотиригранне, завдовжки 30-50 (200) см. Листки тільки занурені, ланцетні або широколінійні, завдовжки 4-9 см, зубчасті по краю. Квітконоси завдовжки 2-3 см, червонувато-бурі, суцвіття колосоподібні, завдовжки 1,5-2 см. Квітки двостатеві, цвіте в червні-серпні, плодики завдовжки до 2,0 мм, з довгим серпоподібним носиком.

Росте в озерах, річках, водоймах, що утворились на місці кар’єрів, ставках, канавах по всій Україна, в Криму - рідко. Навіть при значному забрудненні водойм стічними водами, посиленні процесів антропізації, життєвість рослин не знижується, часом спостерігається розширення площ зростання. Коливання рівня води спричиняє зміну морфологічних ознак листків.

Кормова, водоохоронна, рибогосподарська рослина. Є індикатором евтрофних, багатих кальцієм водойм. Розростається в ставках з інтенсивним риборозведенням.