БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

Х. НАСІННІ РОСЛИНИ

Клас Односім’ядольні (Monocotiledones) або Ліліопсиди (Liliopsida)

До цього класу належать рослини, що мають такі ознаки: мичкувату кореневу систему, яка формується у зв’язку з тим, що первинний корінець зародка насінини рано відмирає і формується мичка додаткових коренів. Стебла позбавлені камбію, провідна система - атактостела ( складається із серії закритих провідних пучків, оточених паренхімою), флоема без паренхіми, зазвичай відсутнє чітке розмежування на кору й серцевину. Листки прості, часто не розділені на черешок і пластинку, іноді основа пластинки розростається, утворюючи листкову піхву. Жилкування паралельне, рідше дугове. Зародок насінини з однією сім’ядолею.

Клас об’єднує чотири підкласи, 38 порядків, 104 родини, до яких належить 63000 видів. В Україні зростає 834 види, що належать до трьох підкласів, 20 порядків, 32 родин.