БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

Х. НАСІННІ РОСЛИНИ

Родина Онагрові (Onagraceae)

Переважно трав’яні рослини або напівкущі з цілісними листками, супротивним або черговим листкорозміщенням. Квітки актиноморфні чи інколи трохи зигоморфні, здебільшого чотиричленні, поодинокі в пазухах листків або зібрані в китиці. Чашечка глибоко дво-, чотирироздільна. Віночок з двох-чотирьох (п’яти) вільних пелюсток. Тичинок стільки ж, або вдвічі більше. Маточка з нижньою двох-, чотиригніздою зав’яззю; стовпчик з головчастою або чотирилопатевою приймочкою. Зав’язь нижня, зростається з увігнутим квітколожем. Плід - багатонасінна (рідко одно- двонасінна) коробочка, ягода або горішок. Насінини дрібні, гладенькі або вкриті сосочками, часто на кінці з пучком волосків.

Відомо 21 рід і 680 види, поширені майже на всіх широтах, переважно в західних областях Північної і Південної Америки. В Україні наявні чотири роди і 33 види цієї родини.

Людвигія болотна (Ludwigia palustris (L.) Ell.). Однорічна болотна рослина з ниткоподібним повзучим кореневищем і тонким чотиригранним стеблом (рис. 136). Листкорозміщення супротивне. Листки черешкові, товстуваті, блискучі. Квітки поодинокі, пазушні, майже сидячі, з двома приквітками. Оцвітина проста, чашечкоподібна, утворена чотирма листочками, залишається біля плодів. Маточка з ниткоподібним стовпчиком і головчастою двороздільною приймочкою. Формула квітки - *P4A4G(4)— Цвіте в травні-серпні (вересні). Плід - чотиригнізда, багатонасінна коробочка. Насіння гладеньке, блискуче.

Рис. 136. Людвигія болотна

Використовують людвигію болотну для фарбування тканин у жовтий колір.

Зростає в стоячих і тихоплинних водах. В Україні рідко трапляється в Закарпатті (Береговський район, окол. м. Берегово, с. Змивка, урочище Чорний Мочар). Рослина занесена до «Червоної книги України».

Рід Зніт (Epilobium) - найбільший рід родини Onagraceae, представлений близько 200 видами. Переважно багаторічні трав’яні рослини з довгими повзучими пагонами. Листки без прилистків, сидячі або коротко- черешкові, нижні - супротині, верхні - чергові. Квітки актиноморфні, маточково-тичинкові, без приквіток, поодинокі (в пазухах верхівкових листків), або зібрані в суцвіття. Чашечка глибокочотирироздільна або опадна. Віночок з чотирьох рожевих або білих пелюсток. Тичинок вісім, з них чотири довші за решту. Маточка з чотиригніздою зав’яззю, нитчастим стовпчиком і чотирироздільною або цілісною булавоподібною приймочкою. Формула квітки - *K4C4A4+4G(4). Плід - лінійна чотиригранна і чотиригнізда стрічкоподібна коробочка, що розкривається чотирма стулками від верхівки до основи. Насіння дрібне, численне, з дрібним чубком з білих волосків на кінці.

В Україні відомо 17 видів цього роду, деякі з них доволі часто трапляються на болотах, заболочених берегах річок, на вологих луках, у чагарниках.

Зніт шорсткий (Epilobium hirsutum L., Chamaenerion hirsutum Scop.). Багаторічна рослина, заввишки 50-150 см; улігінозофіт, ентомофіл, анемохор (рис. 137). Кореневище вкорочене, висхідне, із значною кількістю додаткових коренів. Восени розвиваються довгі м’ясисті кореневі пагони, покриті лускоподібними листками. Стебло висхідне, біля основи - гранчасте, вище - циліндричне; вкорінюється у нижніх вузлах. Стебло, листки і зав’язь опушена. Листки завдовжки 6-10 см, завширшки 1-2 см, сидячі, напівстеблообгортні, дещо низбіжні, довгасто-ланцетні, по краю густо пилчасто-зубчасті.

Рис. 137. Зніт шорсткий

Квітки надзвичайно великі, діаметром 30 мм, оцвітина подвійна, чотиричленна. Чашолистки загострені, пелюстки пурпурові, на верхівці злегка виїмчасті. Зав’язь нижня, добре виражена. Приймочка чоти- рироздільна. Цвіте в червні-серпні. Плід - видовжена стручкоподібна коробочка, що розкривається до основи чотирма стулками. Насінини до 2 мм завдовжки, бурі, густо вкриті сосочками. Розмножується насінням і вегетативно - кореневищами та м’ясистими пагонами із лускоподібними листками, які утворюються восени біля основи стебла.

Рослина медоносна, вітамінна, лікарська.

Зростає на заболочених берегах річок, вологих луках, серед чагарників по всій Україні, в Карпатах тільки біля підніжжя гір, в Степу і Криму переважно по долинам річок і струмків.

Зніт дрібноквітковий (Epilobium parviflorum Schreb.). Багаторічна трав’яна рослина, заввишки 20-60 см; улігінозофіт, ентомофіл, анемохор. Кореневище вкорочене, висхідне. Стебло прямостояче, розгалужене. Листки в нижній частині стебла звужені в крилатий черешок, у середній - сидячі, із клиноподібною основою, опушені.

Квітки дрібні, діаметром до 8 мм, пелюстки бузкові, неглибоко- виїмчасті. Приймочка чотирироздільна. Цвіте в червні-вересні. Волоски у п’ять разів перевищують насінину, розлогі. Волоски чубка набагато довші за насінину. Розмножується вегетативно - кореневищами і прикореневими розетковими пагонами, які утворюються восени.

Зростає на вологих та болотистих місцях по берегах річок, ставків і канав переважно у Лісостепу, рідше в Степу.

Зніт болотний (Epilobium palustre L.). Багаторічна трав’яна рослина, заввишки 10-70 см; улігінозофіт, ентомофіл, анемохор (рис. 138). Кореневище плагіотропне, вкорчене, тонке. Стебло прямостояче, голе, діаметром 2-3 мм. Біля основи стебла розвиваються додаткові висхідні пагони. Листки завдовжки до 6 см, завширшки 2-4 мм; сидячі, ланцетні, з клиноподібною основою, майже цілокраї, в пазухах листків формуються бічні пагони.

Рослина небагатоквіткова. Квітки дрібні, діаметром 5-7 мм. Пелюстки рожеві, глибоковиїмчасті. Приймочка маточки цілісна. Насінини веретеноподібні, завдовжки 1,4-1,7 мм, із чубчиком рудуватих волосків. Цвіте в червні-вересні.

Рис. 138. Зніт болотний

Рослина лікарська, кормова, медоносна. Вона є кормом для довгоносиків.

Зростає на болотах, луках, сирих берегах річок та озер у лісових районах та Лісостепу, зрідка в Степу.