БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

Х. НАСІННІ РОСЛИНИ

Порядок Миртоцвіті (Myrtales)

Дерева, кущі й трави з простими і здебільшого цілісними листками, які мають більш-менш рудиментарні прилистки. Листкорозміщення супротивне, рідше чергове, рідко кільчасте. Квітки маточково-тичинкові, актиноморфні або зигоморфні, здебільшого чотири- чи п’ятичленні, з розвинутим гіпантієм, з подвійною оцвітиною, іноді безпелюсткові. Чашолистки у вигляді лопатей гіпантія, іноді редуковані. Пелюстки вільні, чергуються з чашолистками. Тичинки численні. Нитки тичинок у пуп’янку відігнуті всередину або рідко прямі. Гінецей паракарпний або частіше вторинносинкарпний, з двох- багатьох (часто чотири-п’ять) плодолистків, із стилодіями, зрослими в стовпчик з лопатевою або прямою приймочкою. Зав’язь верхня, напівнижня або нижня, від багатогніздої до одногніздої, з одним-двома або багатьма насіннєвими зачатками на кожному плодолистку. Плоди різних типів.

Характерною рисою майже усіх миртоцвітих є наявність увігнутого квітколожа.

Порядок охоплює 16 родин, 428 родів і 9300-10200 видів, значна частина представників яких є тропічними рослинами. В Україні він представлений п’ятьма родинами, 12 родами і 67 видами.