БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

IV. БУДОВА РОСЛИН

Рослинні речовини вторинного походження

Дубильні речовини (таніни)

Це полімери фенольної природи, які застосовують як протраву за фарбування, як дубителі у шкіряній промисловості.

Дубильні речовини поділяються на конденсовані, і такі, що піддаються гідролізу.

Останні поділяються на галові та елагові дубильні речовини. Галові дубильні речовини містяться в листках і листкових галах сумаху дубильного. Галотанін розпадається під час гідролізу на глюкозу й галову кислоту.

Елагові таніни у процесі гідролізу утворюють нерозчинну елагову кислоту. Вони містяться в шкірці гранату, шкаралупі недозрілих волоських горіхів.

Конденсовані дубильні речовини не гідролізуються. Вони є полімерами катехінів та лейкоантоцианів. Джерелом конденсованих дубильних речовин є кора верби, сосни, ялини, модрини, акації, гіркокаштана, дуба тощо. У медицині вони мають значення як в'яжучий засіб.

За виготовлення чорного чаю внаслідок ферментативного окислення катехінів утворюються димерні, а не полімерні продукти конденсації. Вони є типовими «харчовими» дубильними речовинами.