БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

Х. НАСІННІ РОСЛИНИ

Порядок Молочаєцвіті (Euphorbiales)

Дерева, кущі або трави, часто із соком білого кольору, або забарвленим. Листки прості, рідше складні, з перистим або пальчастим жилкуванням, переважно з прилистками. Листкорозміщення переважно чергове, рідше супротивне або кільчасте. Суцвіття різних типів. Квітки маточкові й тичинкові, актиноморфні, з подвійною оцвітиною або часто безпелюсткові, нерідко зовсім без оцвітини. Оцвітина п’ятичленнна, рідко три- або чотиричленна. Чашолистки і пелюстки вільні. Тичинок п’ять, може бути багато або, навпаки, одна. Вони вільні чи зрослі, іноді прирослі нитками до віночка. Маточкові квітки із стамінодіями (вільними біля основи чи зрослими) або без них. Гінецей синкарпний - з трьох, рідко двох або чотирьох, іноді багатьох карпел. Зав’язь верхня, тригнізда, рідко дво-, чотири- або багатогнізда, з одним-двома повислими насіннєвими зачатками в кожному гнізді. Плоди різних типів, але в більшості - коробочки.

Порядок охоплює чотири родини і п’ять підродин, 308 родів і близько 770 видів. У флорі України даний порядок представлений лише однією родиною - Молочайні.