БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

Х. НАСІННІ РОСЛИНИ

Родина Вербові (Salicaceae)

Дерева або кущі, звичайно дводомні. Листки чергові, прості, з прилистками, що часом рано опадають. Квітки роздільностатеві, без оцвітини, містяться в пазухах покривних листків, зібрані в прості суцвіття - сережки. Тичинкова квітка має від двох до 40 тичинок, маточкова - одну маточку, утворену двома зрослими плодолистками; зав’язь верхня, одногнізда; насінних зачатків багато. Формула квітки: тичинкової - ♂A2-40, маточкової - ♀G(2). Плід - двостулкова коробочка. Насіння дрібне, без ендосперму, з пучком волосків біля основи. Цвітуть вербові рано, до розпускання листків або одночасно з ним. Це швидкорослі, вологолюбні, недовговічні рослини, які легко розмножуються вегетативно. Практичне значення різнобічне: деревину використовують як місцевий будівельний матеріал і паливо, для виготовлення паперу та різних виробів, кору - для дублення шкір і добування саліцину; з молодих пагонів деяких кущових верб плетуть кошики тощо. Деякі види вирощують як декоративні, обсаджують ними дороги, алеї, береги водойм, земляні дамби, яри, балки, використовують для закріплення пісків.

Родина налічує три роди і 550 видів, що поширені переважно у помірних зонах. В Україні ця родина представлена двома родами та 40 видами.

Верба чорнична (Salix myrtilloides L.). Кущ заввишки 0,2-1 м; гелофіт (сфагнофіт), ентомофіл, анемофіл, анемохор. Гілки тонкі, жовтувато- або червонувато-бурі. Листкорозміщення чергове. Листки завдовжки 1-3 см, завширшки 0,6-0,9 см; округлояйцеподібні або еліптичні, цілокраї або з поодинокими зубчиками та густою сіткою жилок. Цвіте в травні. Плід - коробочка, вузька, майже шилоподібна. Насінини опушені.

Зростає на болотах, переважно мезотрофних, осоково-сфагнових, рідко осоково-гіпнових на Поліссі часто, у Волинському Лісостепу рідко. Знаходиться під охороною, занесена до «Червоної книги України».

Верба лапландська (Salix lapponum L.). Кущ заввишки 0,5-1,5 м; гелофіт, ентомофіл, анемохор. Листки ланцетні, оберненояйцеподібні, верхівки зморшкуваті, зісподу білоповстисті, майже цілокраї, завдовжки 25 см. Прилистки відсутні. Генеративні бруньки видовжено-овальні, надзвичайно товсті, за товщиною перевищують діаметр пагона. Сережки, завдовжки 3-4 см. Тичинок дві, пиляки тичинок фіолетово-жовті, зав’язь білоповстиста, стовпчик і приймочка довгі. Плід - сидяча коробочка. Цвіте в квітні - травні.

Зростає на торф’янистих болотах Полісся часто, у Волинському Лісостепу і Росточчі рідко, одне місцезнаходження наводиться в Карпатах, однак не відомо чи збереглось воно тепер.

Верба мирзинолиста, верба чорніюча (Salix myrsinifolia Salisb., S. nigricans Smith.). Кущ заввишки до 3 м; гелофіт, ентомофіл, анемохор.

Листки надзвичайно мінливі за формою: оберненояйцеподібні, округлояйцеподібні, овальні, видовжено-ланцетні. Колір опушення основи пагона і у верхніх листків - сизе, у нижче розміщених на пагоні листків - частково сизе, а у нижніх - зелене. Листки під час гербаризації чорніють. Прилистки зазвичай розвинуті. Тичинок дві, біля основи опушені. Зав’язь на довгій ніжці, гола, стовпчик довгий. Цвіте в квітні - травні. Плід - коробочка, гола або опушена, поступово переходить у стовпчик.

Зростає на заболочених луках, чагарникових болотах, переважно на торф’янистих грунтах. Рідко трапляється в північних районах Полісся і Росточчя (до околиць Львова).

Верба Старке (Salix starkeana Willd.). Кущ 0,5-3 м заввишки; гелофіт, ентомофіл, анемофіл, анемохор. Гілки тонкі, коричнево-бурі, розгалужені. Листкорозміщення чергове. Листки 2-6 см завдовжки, 1,5 см завширшки, широколанцетні, плоскі, не зморшкуваті, голі, зісподу сизі, по краю пилчасті. Генеративні бруньки трикутно-ланцетні, зі сплюснутою верхівкою. Цвіте в квітні - травні. Плід - коробочка.

Зростає в заплавах річок, на евтрофних болотах та в чагарниках. Рідко трапляється в Поліссі, Лісостепу і Степу. Знаходиться під охороною, занесена до «Червоної книги України».

Болотяний