БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

Х. НАСІННІ РОСЛИНИ

Родина Первоцвіті (Primulaceae)

Багаторічні, рідше однорічні трав’яні рослини, ще рідше кущі або дерева. Листки прості без прилистків, часто зібрані в прикореневу розетку. Суцвіття - зонтик. Квітки маточково-тичинкові, актиноморфні, здебільшого п’ятичленні (рідше чотиричленні або семичленні), зрослопелюсткові, часто гетеростилічні, ентомофільні; з приквітками або обгорткою навколо зонтиків, зрідка сидячі. Віночок зрослопелюстковий, рідше майже до основи роздільний, з довгою трубочкою і виразним відгином. Тичинок п’ять, знаходяться у трубочці або зіві віночка, розміщені проти часток відгину, вільні або скріплені нитками у кільце. Іноді тичинки чергуються зі стамінодіями, які мають форму зубців або лусок. Зав’язь верхня, зрідка напівнижня, одногнізда з численними насіннєвими зачатками. Стовпчик простий, приймочка голівчаста. Формула квітки - *K(5)C(5)A5G(5). Плід - коробочка.

Родина налічує 25 родів і понад 1000 видів космополітів, але переважно поширені в північній півкулі у помірній зоні. В Україні родина представлена 14 родами і 35 видами.

Вербозілля звичайне (Lysimachia vulgaris L.). Багаторічна рослина, заввишки 50-120 см; улігінозофіт, ентомофіл, барохор (рис. 119).

Кореневище лежаче, з довгими підземними пагонами. Стебло прямостояче, нерозгалужене у верхній частині, листорозміщення мутовчасте (по три- чотири листки в кільці) або супротивне. Листки короткочерешкові, яйцеподібно-ланцетні, цілокраї, на верхівці гострі, з нижнього боку опушені, завдовжки 6-10 см, завширшки 1-1,5 см.

Суцвіття - пірамідальна волоть. Квітки двостатеві, актиноморфні, оцвітина подвійна, п’ятичленна. Чашолистки яйцеподібно-ланцетні, по краю темно-бурі, коротковійчасті, віночок жовтого кольору, діаметром 20-33 мм, по краю не залозистий, з невеликою трубочкою та колесоподібним відгином. Андроцей однобратній, тичинки зрослі основою тичинкових ниток. Плід - куляста коробочка, розкривається стулками. Цвіте в червні-липні.

Зростає на берегах та мілководдях річок, озер, ставків, водосховищ, болотах, заболочених луках, у вільшняках по всій Україні.

Рослина декоративна, медоносна, лікарська. Вона є кормом для жуків-листоїдів, довгоносиків, риб з родини коропові, бобрів.

Вербозілля крапчасте (Lysimachia punctata L.). Багаторічна рослина, заввишки 30-100 см (рис. 120). Листки по три-чотири в кільцях, яйцеподібноланцетні або ланцетні, загострені, сидячі або на надзвичайно коротких черешках. Квітки в пазушних кільцях, по дві-чотири на коротких квітконіжках. Цвіте в червні-серпні. Зростає на вологих луках, галявинах, по берегам рік у Закарпатті, на Правобережжі Дніпра, зрідка в парках Хмельницької, Вінницької й Київської областей.

Рис. 119. Вербозілля вичайне

Рис.120. Вербозілля крапчасте

Кизляк китецецвітий (Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.). Багаторічна трав’яна рослина, завдовжки 30-60 см; улігінозофіт, ентомофіл, анемохор, гідрохор. Кореневище з довгими підземними пагонами, гіпогео- генне, сланке, розгалужене. Завдяки кореневищу легко розмножується вегетативно, створюючи зарості. Стебло прямостояче, опушене рідкими рудуватими волосками або голе. Листки завдовжки 5-10 см, завширшки 0,5—1,5 см, сидячі, цілокраї, вузьколанцетні, стеблообгортні, з темними крапками, опушені з нижнього боку по середній жилці, що низбігає на стебло рудуватими волосками. У нижній частині стебла листки редуковані до плівчастих лусок. Листкорозміщення супротивне.

Суцвіття - густі китиці, завдовжки 1,5-3 см, розміщуються в пазухах листків попарно в середній частині пагона. Квітки двостатеві, актиноморфні, оцвітина подвійна, чашечки та віночки до основи розділені на п’ять (шість-сім) вузьких часток. Чашолистки лінійні. Пелюстки віночка золотисто-жовті, завдовжки 4-5 мм, з лінійними п’ятьма -сімома частками. Цвіте в червні-липні. Плід - куляста коробочка, що розкривається стулками. Розмножується кореневищем та насінням.

Зростає на болотах і болотистих берегах рік, заболочених луках, в канавах на Поліссі, в Лісостепу.

Плавушник болотний (Hottonia palustris L.). Багаторічна, занурена у воду трав’яна рослина, заввишки 20-60 (200) см (рис. 121). Кореневище плагіотропне, розгалужене, завдовжки до 20 см. Фотосинтезуючі пагони висхідні, діаметром 2,5-5 мм. Листки кільчасто розміщені, гребінчасто- перисторозсічені на вузьколінійні, загострені частки, які поступово зменшуються як до верхівки, так і до основи листкової пластинки.

Квітки двостатеві, актиноморфні, з подвійною оцвітиною, п’яти- членні, діаметром 15(20) мм. Чашечка п’ятизубчаста, залишається біля плодів. Віночок лійкоподібний, білий або блідо-рожевий, з жовтим зівом і видовженими тупими частками. Тичинок - п’ять, гінецей ценокарпний, із п’яти плодолистків, виражена гетеростилія. Квітки розташовані по три- шість у кільцях, зібраних у китиці на верхівці безлистої стрілки. Плід - коробочка, завдовжки 5 мм, завширшки 3 мм, що розкривається стулками. Цвіте над поверхнею води в червні-липні.

Рослина може утворювати наземну форму у разі пересихання водойм. Кільця листків у такої форми зближені, частки листків товстіші. Розмножується вегетативно (кореневищами, зимуючими бруньками) та насінням. Переважає вегетативне розмноження.

Рис. 121. Плавушиик болотний

Плавушником живляться черевоногі молюски (ставковики, фізиди, катушки, молюски-живородки, гідробії, міленіїди), бокоплави, вузькокрилі молі.

Зростає в заболочених заплавних лісах, струмках, каналах, озерах на Поліссі, в Лісостепу (спорадично), Прикарпатті, Закарпатті, Степу (рідко).