БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

Х. НАСІННІ РОСЛИНИ

Родина Руслицеві (Elatinaceae)

Однорічні водні і прибережноводні рослини із слабкими прозорими, густо облистненими стеблами, які часто вкорінюються у вузлах. Рослини цілком занурені у воду. Листкорозміщення супротивне або кільчасте. Листки цілісні або крупнозубчасті. Квітки дрібні, двостатеві, поодинокі або зібрані пучками в пазухах листків. Оцвітина подвійна, чашолистків і пелюсток по чотири, тичинок - вісім. Плід - коробочка. Формула квітки - *К4С4А8G(4). Відомо два роди і 40 видів, поширених переважно у тропічних і субтропічних країнах обох півкуль. В Україні родина представлена 4 видами одного роду - руслиця.

Руслиця мокрична (Elatine alsinastrum L.). Однорічна рослина, заввишки 5-35 см; тенагофіт, гідроохтофіт, гідрофіл, анемофіл, гідрохор, орнітохор. Стебло порожнисте, прямостояче або висхідне, слабке, прозоре, густо облистнене, біля основи розгалужене, у нижніх вузлах часто вкорінюються. Листкорозміщення кільчасте. Листки сидячі, цілокраї; з дрібними прилистками, диморфні. Підводні листки вузьколінійні, з однією жилкою, по 8-12 у кільцях; надводні - продовгувато-яйцеподібні або овальні, з трьома жилками, по 3-6 у кільці.

Квітки правильні, дрібні, двостатеві, сидячі, пазушні, поодинокі або зібрані пучками в пазухах листків. Оцвітина подвійна, чашолистки завдовжки 1-2 мм, пелюстки білі, завдовжки 1,5-2,5 мм. Гінецей ценокарпний, зав’язь чотиригнізда. Стовпчики з головчастими приймочками. Плід - коробочка, з численними насінинами завдовжки до 0,1 мм. Цвіте у товщі води або над її поверхнею в травні-, (червні)-серпні. Розмножується насінням.

Зростає в стоячих неглибоких водоймах, в плавнях, на болотах розсіяно по всій Україні, крім Криму. Відомі дві водні і наземна форми. Водні форми: f. aquatica Seub. - з галузистими стеблами, листками, довшими за міжвузля, квіток в кільцях по три; f. fluitans Seub. - з нерозгалуженими слабкими стеблами, плаваючими листками, коротшими за міжвузля; квітки у поодиноких китицях. Наземна форма: f. terrestris Seub. з майже простими, низенькими стеблами, завдовжки 2-10 см.

Руслиця сумнівна (Elatine ambiqua Wight). Однорічна рослина, заввишки 1,5-3 см, з розгалуженими, повзучими або висхідними стеблами. Листки супротивні, черешкові. Кількість тичинок дорівнює числу пелюсток. Чашечка трироздільна, частки її у двічі-тричі коротші за пелюстки і коробочки. Квітконіжки завдовжки 1,5-2,5 мм, дорівнюють пелюсткам або вдвоє довші за них. Насінини майже прямі або ледве зігнуті. Цвіте в липні-серпні.

Зростає на берегах водойм, по канавах у Закарпатті (окол. Ужгорода і Берегова).

Руслиця угорська (Elatine hungarica Moesz). Однорічна рослина, заввишки 2-6 см. Стебла розгалужені, листкорозміщення супротивне. Листки довгасто-ланцетні або довгасто-овальні, тупі, здебільшого черешкові. Квітка на квітконіжці. Віночок коротший за чашечку. Цвіте в червні-серпні.

Зростає на берегах водойм, у канавах, воді. Рідко трапляється в Степу (на півдні), Закарпатті.

Руслиця водяноперцева або руслиця звивистонасінна (Elatine hydropiper L., E. gyrosperma Duebenj. Однорічна рослина, заввишки 2-10 cm; тенагофіт, гідроохтофіт, анемофіл, гідрофіл, гідрохор, орнітохор. Стебла тонкі, розгалужені, повзучі або висхідні, у вузлах укорінюються. Листкорозміщення супротивне. Листки короткочерешкові, довгастооваль- ні, завдовжки 0,5-1 см.

Квітки майже сидячі, двостатеві, пазушні. Оцвітина подвійна. Чашечка завдовжки 0,7 мм, чотирироздільна, із широколанцетними частками. Віночок білий або рожевий, довший за чашечку. Плід - коробочка, сплюснуто-куляста, діаметром до 2 мм. Насінини зігнуті, підковоподібні, завдовжки до 0,3 мм. Цвіте у товщі води або над її поверхнею, в травні-, (червні)-вересні. Розмножується насінням.

Зростає в стоячих водоймах, мулуватих болотах, у воді і по берегу по всій Україні, крім Криму.

Відомі наземна і мілководна форми. Наземна форма: f. terrestris Seub. - з надзвичайно розгалуженим, маленьким, стеблом, заввишки до 2 см, корот- кочерешковими, зібраними на кінцях галузок у розетку листками і рожевими віночками квіток. Мілководна форма: f intermedia Seub. - більша рослина з прозорими листками, черешки яких дорівнюють пластинці й білими віночками; f. submersa Seub. - рослина проточних водойм з витягнутим малорозгалуженим стеблом і нечисельними квітками з білим віночком.