БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

IV. БУДОВА РОСЛИН

Рослинні речовини вторинного походження

Органічні кислоти

Органічні кислоти аліфатичного ряду поділяються на дві великі групи - леткі і нелеткі. Вони містяться в рослинах у вільному стані та у вигляді солей або ефірів. Із летких органічних кислот відомими є мурашина кислота яблук і малини, оцтова кислота різних плодів і соків, а особливо продуктів оцтовокислого розщеплення, масляна кислота, що у великій кількості міститься в різних рослинах, а також у продуктах маслянокислого бродіння.

До нелетких належать кислоти, що містять гідроксильні або карбонільні групи, а саме: гліколева, молочна, піровиноградна, гліоксилова, щавлева, малонова, янтарна, щавлевооцтова, альфа-кетоглютарова, яблучна, винна, фумарова, лимонна, ізолимонна, цис- аконітова. Відомі також органічні кислоти, що є продуктами окислення цукрів. Це глюконова, глюкуронова та аскорбінова кислоти.

Органічні кислоти є проміжними сполуками в процесі окислення вуглеводів, ліпідів, амінокислот тощо. Окрім того, будучи переважно продуктами перетворення цукрів, органічні кислоти використовують у синтезі амінокислот, алкалоїдів та інших сполук і є, таким чином, сполучною ланкою між обміном вуглеводів, білків, жирів тощо.

У медицині оцтову й молочну кислоти використовують як антисептичний і протибродильний засіб. Щавлева, еуфорбінова, хелідонова, кротонова, філіксова й аконітова кислоти належать до отруйних речовин.