БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

Х. НАСІННІ РОСЛИНИ

Підклас Діленіїди (Dilleniidae)

Деревні і трав’яні рослини, що мають частіше прості, рідше складні листки з прилистками або без них. Квітки різних типів, зазвичай з подвійною оцвітиною, віночок вільно- або зрослопелюстковий. Гінецей частіше цено- карпний, рідше - апокарпний; зав’язь верхня або нижня. Плоди різних типів.

Це один із найбільших підкласів, а у філогенетичному відношенні - одна із центральних груп, примітивні представники якої є сполучною ланкою між магноліїдами та розидами. Охоплює 29 порядків, 94 родини. У флорі України підклас представлений 14 порядками, 28 родинами, 155 родами і біля 580 видами.