БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

Х. НАСІННІ РОСЛИНИ

Порядок Гречкоцвіті (Polygonales)

Багаторічні та однорічні трави, кущі, ліани, рідко дерева. Листкорозміщення чергове, рідко супротивне або кільчасте. Листки прості, переважно цілісні, зазвичай (за деяким винятком) мають біля основи трубчастий розтруб, що формується зі зрослих прилистків. Квітки дрібні, маточково-тичинкові, рідше маточкові й тичинкові (тоді звичайно дводомні, актиноморфні, безпелюсткові), зібрані в суцвіття. Чашечка зрослолиста, залишається біля плодів, тричленна (3+3 або 3) або п’ятичленна, рідко двочленна. Тичинок, як правило, шість у двох колах, однак інколи внаслідок подвоєння зовнішнього кола і випадання деяких тичинок внутрішнього кола їх кількість варіює від трьох до дев’яти і більше; нитки вільні або зрослі. Навколо основи зав’язі часто наявний кільцеподібний нектарний диск, або ж нектарники розміщені між основами ниток. Гінецей лізикарпний, з двох-трьох, рідко чотирьох плодолистків, з вільними чи більш або менш зрослими стилодіями. Зав’язь верхня, з одним базальним насінним зачатком. Плід - горішок. Насінина з прямим або зігнутим ексцентричним зародком, оточеним великим борошнистим ендоспермом.