БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

Х. НАСІННІ РОСЛИНИ

Підклас Ранункуліди (Ranunculidae)

Переважно трав’яні рослини найчастіше, з маточково-тичинковими ациклічними або частково циклічними квітками з багатьма тичинками і маточками (або маточок кілька з вільними чи зрослими плодолистками); насіння з ендоспермом або без нього. Секреторні клітини в паренхімних тканинах, як правило, відсутні, а продихи зазвичай без побічних клітин. Пилкові зерна ніколи не бувають одноборозенчастими.

Підклас Ранункуліди за багатьма ознаками близький до підкласу Магноліїди, але розвинутіший. Охоплює чотири порядки, 12 родин та понад 3 000 видів. В Україні представлений трьома порядками, п’ятьма родинами, 38 родами, близько 180 видами.