БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

IV. БУДОВА РОСЛИН

Органічні речовини первинного походження

Нуклеїнові кислоти

Високомолекулярні сполуки, які складаються з нуклеотидів, називаються нуклеїновими кислотами. Це біополімери, які можна назвати полінуклеотидами. Багато нуклеїнових кислот міститься в зародках насіння, бруньках, конусі наростання кореня й пагона.

Нуклеотиди - складні органічні сполуки. Вони мають у своєму складі пентози, рибозу або дезоксирибозу, пуринові (аденін і гуанін) та піримідинові (цитозин, урацил, тимін) азотисті основи, а також фосфорну кислоту. Існує два види нуклеїнових кислот - рибонуклеїнова кислота (РНК) і дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК). Біологічна роль їх полягає в тому, що ДНК відповідає за збереження і відтворення спадкової інформації, а РНК - за передачу її в процесі біосинтезу білків.

Як компоненти вірусів нуклеїнові кислоти мають важливе значення для відтворення цих форм життя.

Пуринові і піримідинові основи є стимуляторами росту рослин і мікроорганізмів. Пуринові основи (аденін, гуанін) і продукти їхнього розпаду (гіпоксантин, ксантин, сечова кислота, алантоїн) дуже поширені в природі. Крім нуклеїнових кислот, вони є компонентами ряду важливих сполук, ферментів, аденазинтрифосфорної кислоти (АТФ).

Ряд рослин містить вільні пуринові основи і продукти їх розпаду. У листках чаю, конюшини, кормових бобів та дріжджах були виявлені аденін і гуанін. У насінні гірчиці й люпину знайдено гіпоксантин. Сечова кислота міститься в насінні кормових бобів. Алантоїн трапляється в насінні тютюну і дурману, коренях цукрового буряка, кореневищах живокосту лікарського тощо. У кормових бобах виявлені вільні урацил, тимін і цитозин. До похідних пурину належить алкалоїд кофеїн (теїн), який отримують із листків чайного куща та насіння кавового дерева. Похідне аденіну - зеатин - є стимулятором поділу клітин.