БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

Х. НАСІННІ РОСЛИНИ

Відділ Голонасінні (Pinophyta)

Голонасінні - вищі насіннєві рослини, у яких спорофіт переважає над гаметофітом і гаметофіти розвиваються на спорофіті.

Спорофіти представлені переважно деревними рослинами, з монопо- діальним галуженням стебла, мегафільною або мікрофільною лінеєю еволюції листка, трахеїдною, рідше трахейною провідною системою.

Рослини різноспорові. Чоловічий гаметофіт - пилкове зерно, розвивається в мікроспорангіях (пиляках) на мікроспорофілах. Жіночий гаметофіт формується в нуцелусі насінного зачатка. Насінний зачаток і насінина, що з нього утворюється, розміщені відкрито на насінних лусках, що стало приводом назвати ці рослини голонасінними.Відділ поділяють на шість класів: насінні папороті, саговниковидні, бенетитовидні, гнетовидні, гінкговидні, хвойні.

Загальна кількість видів голонасінних становить близько 800. Серед них водні рослини відсутні.