БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

ІХ. ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

Підклас Сальвініїди (Salviniidae)

Підклас представлений одним порядком сальвінієві (Salviniaalesдвома родинами сальвінієві (Salviniaceae) і азолові (Azollaceae).

Родина Сальвінієві (Salvɿniaceae). Сальвінії - прісноводні, багаторічні, за винятком сальвінії плаваючої, трав’яні, кореневищні рослини, що плавають на поверхні водойм, часто формуючи суцільні зарості.

Вегетативне тіло спорофіта складається із стебла і трьохчленних мутовок листків. Корені відсутні. У вузлах знаходиться по два цілісних зелених надводних листків, що виконують функцію фотосинтезу і один бурий підводний листок, розділений на ряд ниткоподібних, густо вкритих волосками, часток. Підводні листки виконують всисну і механічну (стабілізуючу) функції.

Біля основи підводного листка утворюються два види сорусів. Спочатку утворюються мегасоруси з мегаспорангіями, а потім мікросоруси з мікроспорангіями. У мегаспорангії внаслідок мейозу дозріває одна мегаспора, а в мікроспорангіях 32-64 мікроспори. Соруси дозрівають і опускаються на дно водойми. Після руйнування покривалець сорусів, спорангії спливають на поверхню води, де із спор в середині спорангія формуються гаметофіти. У мікроспорі утворюється чоловічій гаметофіт, який складається з двох вегетативних клітин і одного антеридія. Стінка антеридія утворена двома стерильними клітинами, за якими знаходяться дві сперматогенні клітини, кожна з яких утворює по чотири спірально закручених багатоджгутикових сперматозоїди.

У мегаспорі формується багатоклітинний жіночий гаметофіт з трьома архегоніями. Запліднення яйцеклітини відбувається лише в одному з архегоніїв. Із зиготи утворюється новий спорофіт.

В Україні відомий лише один вид - сальвінія плаваюча (Salvinia natans) (рис. 102). Це однорічна трав’яниста рослина із стеблом завдовжки до 20 см. Вона трапляється в поволі текучих і стоячих водах в басейнах Дніпра, Дністра, Дунаю, Дінця та інших водоймах. Сальвінія плаваюча охороняється. Рослина добре розмножується вегетативно, розламуючись на частки, і тому швидко вкриває суцільно поверхню водойми. Завдяки цьому зарості сальвінії можуть бути місцем нересту для риб і сховищем для мальків. Сальвінію поїдають бобри, ондатри і деякі види гусей.

Рис. 102. Сальвінія плаваюча

Сальвінія вушкоподібна (Salvinia ariculata) - гарна акваріумна рослина.

Родина азолові (Azollaceae). Вона представлена одним родом азола (Azolla). Це багаторічні кореневищні трав’яні рослини завдовжки до 25 см (рис.103). Від кореневища звисають у воді довгі додаткові корені, а на верхньому боці його розміщені в два ряди мікроскопічні листочки, що подібно до черепиці накладаються один на одного. Листки дволопатеві - верхня лопать надводна, нижня підводна. На нижніх лопатях утворюються соруси. Рослини різноспорові.

Рис. 103. Азола папоротеподібна

Життєвий цикл подібний до сальвінії. Азола добре розмножується вегетативно бічними гілками. Рослина може вступати в симбіоз із синьо- зеленою водорістю анабеною, яка здатна до фіксації азоту повітря. Завдяки цьому азолу використовують на рисових полях як зелене добриво, що збагачує ґрунт азотом. Азолу каролінську розводять у акваріумах.

У природних умовах України в дельті Дунаю ростуть два види: азола папоротеподібна (рис. 103) (Azola filiculoides) і азола каролінська (A. caroliniana).