БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

ІХ. ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

Клас Папоротевидні (Polipodsopsida)

Підклас Марсилеїди (Marsileidae). Марсилеєві папороті - трав’яні кореневищні, багаторічні водні або болотні рослини. Провідна система - сифоностела. Від кореневища відростають дворядно розміщені листки і додаткові корені. Молоді листки спірально згорнуті. Біля основи листків розміщені спорокарпії з двома видами сорусів - соруси з мегаспорангіями і соруси з мікроспорангіями. У мікроспорангіях міститься по 64 мікроспори, а в мегаспорангіях - по одній мегаспорі. Після дозрівання стінки спорангіїв руйнуються, спори виходять у воду, де з мікроспори формується чоловічий гаметофіт, а з мегаспори - жіночий. Чоловічий гаметофіт редукований із спрощеним антеридієм, який має стінку, утворену трьома клітинами і одну сперматогенну клітину. Жіночий гаметофіт представлений фактично одним архегонієм з яйцеклітиною, що оточений товстим шаром слизу, який уловлює спірально закручені багато джгутикові сперматозоїди. Із зиготи без періоду спокою розвивається зародок спорофіта.

Рис. 100. Марсилія чотирилиста

Підклас марсилеїди представлений одним порядком марсилієві (Marsileales), однією родиною марсилієві (Marsileaceae) і трьома родами - марсилія (Marsilea), пілюльниця (Pilularia) і регнелідій (RegnellidiumRєgnєllidium). Представники перших двох родів зустрічаються у флорі України.

Марсилія чотирилиста (Marsilea quadrifolia) - багаторічна трав’яна рослина з повзучим поверхневим кореневищем завдовжки до 20 см, на вузлах якого розміщені додаткові корені (рис. 100). Від вузлів відходять дворядно розміщені довгочерешкові (до 15 см) листки з пластинкою, що утворена четвіркою клиноподібно-оберненояйцеподібних листків, схожих на листки конюшини. Листки на ніч складаються.

Спорокарпії овальні, шкірясті, сидячі або на ніжках, розміщені поодиноко або по 2-3 біля основи листків. Ростуть у стоячий воді або на мілководді в Закарпатті (р. Латориця), на Поліссі (Шацькі озера), на Південному Бузі (біля Ладижина у Вінницької обл.), на Дністрі біля Заліщіків і в пониззях Дунаю.

Рослина охороняється. Практичне значення незначне. Зарості марсилії можуть бути нерестилищем і схованкою для мальків риб. Рослини поїдаються личинками Nymphula icciusalis.

Марсилія городчаста (M. crenata) - акваріумна рослина.

Рис. 101. Пілюльниця куленосна

Пілюльниця куленосна (Pilularia globulifera) - багаторічна трав’яна, кореневищна рослина (рис. 101). Довжина кореневища від 10 ему наземних форм, до 1 м - у напівзанурених. У вузлах кореневища знаходяться додаткові корені і вузьколінійно- шилоподібні, завдовжки 1-10 см і завширшки 0,2-0,5 мм, листки зі спірально закрученою верхівкою. Спорокарпії кулясті, схожі на пілюлі, діаметром близько 3 мм, розміщені при основі листків.

Трапляється дуже рідко на перезволожених прибережних ділянках, по берегах водойм і на мілководді в Ренійському районі Одеської області. Рослина охороняється.