БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

ІХ. ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

Екологія мохоподібних

Мохоподібні стосовно до вмісту води в субстраті поділяють на такі екологічні групи: гідрофіти (річчія, фонтиналіс), гігрофіти (річчіокарп), мезофіти (зозулин льон, дікран) і ксеромезофіти (мохи на корі дерев). Справжніх ксерофітів серед мохоподібних немає.

Стосовно температурного фактора мохоподібні відрізняються здатністю існувати в широких температурних межах. Вони можуть виживати при дуже низьких і дуже високих (до 100° С) температурах. Ця властивість зумовлена здатністю мохів без великої шкоди втрачати воду і в зневодненому стані переживати такі екстремальні умови. Тому вони живуть у тундрі, пустинях, на гірських скелях тощо.

За способом живлення мохи, звичайно, фототрофні рослини, але серед них є сапротрофи і напівсапротрофи.

Мохоподібні відрізняються своєю вимогливістю до освітленості і за цією властивістю вони поділяються на світлолюбні, затінкові і тіньовитривалі. Реакції мохоподібних на довжину світлового дня (фотоперіодизм) не встановлено.

Більшість мохоподібних не вибагливі до субстрату, бо він для цих рослин є місцем прикріплення й джерелом мінеральних речовин. Тому мохи можуть поселятися на різних субстратах: ґрунт, материнська порода, скеля, каміння, стовбури деревних рослин (епіфіти), у повітрі і у воді.

Гідрофітні і гігрофітні мохи ростуть у воді і на болотах з мізерним вмістом кисню і мінеральних речовин та високим вмістом органічних кислот. Деякі з них ростуть в теплій і навіть гарячий воді вулканічних джерел. Але мохи не ростуть у солоній і солонуватій воді морів і океанів.

Мохоподібні, завдяки їхній здатності рости в нормальних і екстремальних умовах, є важливими фотопродуцентами в біосфері Землі.

Болотні мохи є факторами торфоутворення. Завдяки їхній унікальній здатності до поглинання і утримання води болотні і водні мохи відіграють важливу роль в резервуванні прісної води і регуляції гідрологічного режиму грунтових вод, боліт, джерел, струмків, річок.

В трофічних ланцюгах роль водних і болотних мохів невелика. Так, річчію, річчіокарп, сфагнуми, цинклідот, фонтіналіс, дрепаноклад, гігроамблістегій, еуринхій, гіпн можуть поїдати водні безхребетні і хребетні тварини.