БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

ІХ. ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

Родина Амблістегієві (Amblystegiaceae)

У цій родині налічується близько 250 видів. З водних і водно- болотних мохів широко представлені види родів кратонеур (Cratoneurum), кампілій Campylium (Сатруїіит), лептодикцій (Leptodictyum), гігроамблістегій (Hygroamblystegium), дрепаноклад (Drepanocladus), гігрогіпн (Hygrohypnum), калліергон (Calliergon), скорпідій (Scorpidium).

Амблістегієві мохи одно-, дво- або багатодомні рослини, що утворюють пухкі або щільні дернинки. Стебла від лежачих до прямостоячих, прості або перисторозгалужені. Листки від яйцеподібних до ланцетних, з вушками, цілокраї або зубчасті, з розвинутою жилкою. Спорогони утворюються на кінцях бічних гілочок. Коробочка довгасто- еліптична або циліндрична, без шийки або зі слабо вираженою шийкою. Перистом подвійний. Кришечка конусоподібна.

Гігроамблістегій річковий (Hygroamblystegium fluviatile) - однодомні темно- або жовтувато-зелені неблискучі водні мохи, що утворюють на каменях і деревині у воді річок і струмків м'які дернинки. Стебла перисторозгалужені, без парафілів. Листки прямовідлеглі, від яйцеподібно- до довгасто-ланцетних, цілокраї, з жилкою, що закінчується біля верхівки листка. Коробочка довгасто-ціліндрична, зігнута. Спороносить влітку. Рослини поїдають представники ракоподібних (бокоплави).

Рис. 96 Дрепаноклад викривлений

Дрепаноклад (Drepanocladus) - рід, що представлений одно- або дводомними мохами, які утворюють на вологому ґрунті, болотах, по берегах водойм і у воді зелені, жовто-зелені, коричневі або пурпурні блискучі дернинки. Стебла без парафілів, прості або перисторозгалужені.

Листки серпоподібно обернені в один бік, увігнуті, яйцеподібно-, трикутно-, серцеподібно- або довгастолан- цетні, шилоподібнозагострені, з простою жилкою. Коробочка циліндрична, зігнута. Кришечка гострокону- соподібна. Найпоширенішими видами є дрепаноклад викривлений (D. aduncus) - рис. 96, дрепаноклад безвушковий (D. vernicosus), дрепаноклад плаваючий (D.fluitans). Рослини поїдаються річковими раками.