БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

ІХ. ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

Родина Бартрамієві (Bartramiaceae)

Рис 95 Філонотіс джерельний

Родина налічує близько 400 видів.

Філонотіс джерельний (Philonotis fontana) - рослина дводомна, утворює щільні, жовтувато- зелені або голубувато-зелені, густоповстисті всередині дернинки (рис. 95). Стебло завдовжки 3-10 см. Листки від прямовідставлених до слабообернених в один бік, ланцетні або яйцеподібно-ланцетні із складчастою основою, зубчастими краями і широкою жилкою. Спороносять влітку.

Ростуть на вологих луках, торф’яниках, в канавах, біля джерел, в струмках, по болотах, на мокрих скелях.