БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

ІХ. ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

Підклас Зелені, або Брієві мохи (Bryidae)

Гаметофіти зелених мохів представлені листостебловими пагонами завдовжки від кількох мм до півметра. Від стебла в нижній його частині або по всій довжині відростають однорядні багатоклітинні, прості або розгалужені ризоїди.

Листки без черешка, прикріплюються до стебла основою, яка іноді може утворювати піхву, крильця або вушка. Листкова пластинка більшості зелених мохів з жилкою, а по краю розміщена кайма. Пластинка листка (за винятком жилки і кайми) завжди одношарова. Жилка складається з флоеми, ксилеми, механічних клітин, над якими розміщуються зелені пластинчасті вирости - асимілятори.

На стеблах деяких брієвих мохів крім листків розміщуються зелені листкоподібні або ниткоподібні придатки - парафіли, які здійснюють фотосинтез і поглинають воду.

Стебла багатьох бріїдів мають складну будову. Так, стебло зозулиного льону зверху вкрите епідермісом, під яким залягає кора і провідний пучок. Зовнішні клітини кори мають потовщені оболонки і виконують роль механічної тканини. Зовнішня частина провідного пучка у вигляді кільця живих тонкостінних клітин флоеми без ситоподібних пластинок, по яких рухаються органічні речовини. За флоемою розміщується 1-2 шари клітин крохмаленосної піхви. У центрі міститься ксилема, утворена видовженими мертвими клітинами з дуже потовщеними бічними і тонкими поперечними оболонками. Вони проводять воду і мінеральні солі.

Антеридії і архегонії разом з парафізами і листками, що їх оточують розміщуються на верхівках пагонів під захистом покривних листків, де утворюють статеві бруньки. В антеридіях дозрівають дводжгутикові сперматозоїди. Запліднення відбувається за допомогою води. У результаті якого із зиготи в статевій бруньці у більшості мохів розвивається один спорогон. Він складається із стопи, ніжки і коробочки, прикритої зверху залишком шийки архегонію - ковпачком.

Коробочка складається з шийки, апофізи, урночки і кришечки. Шийка - це нижня звужена частина коробочки, що переходить в ніжку. Апофіза це здута нижня частина (основа) коробочки, яка відмежовує урночку і ніжку. Урночка це частина коробочки, в якій внаслідок мейозу розвиваються спори. У центрі урночки міститься колонка. Вона виростає від апофізи, а верхня частина її у політрихових мохів утворює епіфрагму, яка прикриває урночку.

У більшості брієвих мохів по дозріванню спор коробочка розкрива- ється, скидаючи кришечку. По краю урночки розміщуються війки або зубчики, які утворюють зубчастий перистом. Зубчики можуть розміщуватися в один ряд (простий перистом) і в два ряди (подвійний перистом). Зубчики перистому здійснюють гігроскопічні рухи, завдяки чому спори висипаються й розносяться вітром, водою або комахами.

У сприятливих умовах із спори виростає нитчаста протонема. З бруньок, що утворюються на протонемі, виростають листостеблові пагони гаметофітів.

До підкласу зелених мохів належить близько 14 тисяч видів, з яких понад 500 видів трапляються в Україні. Серед них є і водні мохи.