БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

ІХ. ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

Клас Листостеблові, або справжні мохи (Bryopsida)

Гаметофіти листостеблових мохів - рослини, що мають розвинуті вегетативні органи: стебло з диференційованою анатомічною будовою, спірально розміщеними філоїдами та ризоїдами. Філоїди цілісні, часто з жилкою. Антеридії і архегонії розміщуються групами на верхівці стебла або гілок, що від нього відходять. Спорогон складається із стопи, ніжки і коробочки. У більшості видів коробочка відкривається кришечкою, всередині міститься колонка. Клас листостеблових мохів налічує близько 14 тис. видів і поділяється на три підкласи: сфагнові, андреєві і зелені. Водні і болотні види відомі серед сфагнових і зелених мохів.