БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

ІХ. ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

Клас Печіночники (Hepaticopsida, Marchantiopsida)

До цього класу належать мохи, гаметофіти яких представлені сланевими (маршанцієві) і листостебловими (юнгерманієві) формами. Спорогонії складаються із стопи, ніжки і коробочки. У коробочці утворюються спори і особливі спірально потовщені клітини - елатери. Коробочка розтріскується поздовжніми щілинами на декілька стулок і з неї за допомогою елатер висипаються спори, які проростають в пластинчасту або кулясту протонему.

Клас печіночники поділяється на два підкласи: маршанцієві (Marchantiidae) і юнгерманієві (Jungermanniidae). Водні мохи представлені печіночниками з порядку маршанцієвих і родини річчієвих.