БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

IV. БУДОВА РОСЛИН

Органічні речовини первинного походження

Пігменти, розчинні в жирах

До цієї групи пігментів належать каротиноїди і хлорофіли.

Каротиноїди - це пігменти, що мають забарвлення від жовтого до червоного і містяться не тільки в рослинних клітинах, але й у клітинах тварин. Вони поділяються на вуглеводні каротини (С4ОН56) і кисеньвмісні сполуки ксантофіли (наприклад, С4ОН56О2). У рослинних клітинах каротиноїди трапляються у складі хлоропластів і хромопластів та поза ними, наприклад у краплинах олії. В організмі людини і тварин каротиноїди є джерелом вітаміну А і зорового пурпуру, що входить до складу світлочутливих клітин ока. У клітинах рослин і тварин каротиноїди захищають їх від фотоіндукованого і перекисного окислення.

Хлорофіли - це пігменти рослин, які мають зелене забарвлення і входять до складу мембранних структур - тилакоїдів. Відомі такі хлорофіли: хлорофіл а (C55H72O5N4Mg), хлорофіл b (C55H70O6N4Mg), бактеріохлорофіл (C55H74O6N4Mg). У клітинах водоростей трапляються ще хлорофіли с, d, е. Основна функція хлорофілів у рослинах - фотосинтез. В організмі тварин і людини хлорофіл сприяє підвищенню вмісту гемоглобіну в крові, оскільки є його гомологом, а фітольна частина молекули хлорофілу близька за своєю будовою до фактора зсідання крові - вітаміну К.