БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

ІХ. ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

Вищі рослини - багатоклітинні, еукаріотні, фототрофні рослини, вегетативне тіло яких диференційоване на органи й тканини, органи розмноження їх багатоклітинні і в циклі відтворення відбувається чергування двох поколінь - нестатевого (спорофіта) і статевого (гаметофіта).

Вегетативне тіло більшості вищих рослин представлено пагонами і коренями. Однак, серед них трапляються й таломні форми, зокрема, у гаметофітів. Досконалішою формою вегетативного тіла представлений спорофіт.

Особливістю вищих рослин є наявність провідних, механічних, покривних, основних, твірних і видільних тканин, що разом з їхнею морфологічною диференціацією, є наслідком пристосування до наземного способу життя.

Вищі рослини за способом розмноження і розселення видів поділяють на вищі спорові і вищі насінні рослини.

Органи статевого розмноження вищих спорових рослин - антеридій і архегоній - утворюються на гаметофітах. Вони багатоклітинні. Антеридій - чоловічий статевий орган мішкоподібної форми. Зовні антеридії вкриті оболонкою з одного шару клітин, а під нею знаходяться спермогенні клітини, з яких внаслідок мітозу утворюються сперматозоїди.

Архегоній - жіночій статевий орган має вигляд колби. Зовні він покритий оболонкою з одного шару клітин. Архегоній складається з двох частин: нижньої розширеної - черевця і верхньої звуженої - шийки з канальцем. У черевці утворюються яйцеклітина і черевна канальцева клітина, а в шийці - шийкові канальцеві клітини. На час визрівання яйцеклітини канальцеві клітини ослизняються, слиз витісняється назовні і приваблює сперматозоїдів, які по воді підпливають до архегонія і запліднюють в середині нього яйцеклітину. Запліднення у вищих спорових рослин відбувається за допомогою води.

Статеве розмноження є фактором однієї з форм генотипової мінливості - комбінативної мінливості. З диплоїдної зиготи в результаті мітотичного поділу формується багатоклітинний диплоїдний спорофіт. На ньому утворюється спорангій, що має багатоклітинну стінку і спорогенну тканину (археспорій) - материнські клітини спор. Кожна з них ділиться мейозом і утворює по чотири гаплоїдні спори, які по дозріванню висипаються зі спорангія.

Спора - це одна клітина, яка зазвичай вкрита двома оболонками - екзиною (зовнішня) й інтиною (внутрішня). У сприятливих умовах клітина

спори ділиться мітозом і проростає в багатоклітинний гаплоїдний гаметофіт.

Саме за рахунок спор у вищих спорових рослин збільшується число особин, тобто відбувається розмноження. Спори за допомогою абіотичних або біотичних факторів розносяться і відбувається розселення рослин по земній кулі.

Вищі спорові рослини поділяють на сім відділів: ринієфіти, зостеро- філофіти, мохоподібні, плауноподібні, псилотоподібні, хвощеподібні і папоротеподібні.