БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VІІІ. ОСНОВИ МОРФОЛОГІЇ І АНАТОМІЇ РОСЛИН

Контрольні запитання до розділу

 1. Назвіть закономірності будови вегетативних органів рослин.
 2. Які гістогенні шари властиві для конуса наростання кореня (зони поділу)?
 3. Які форми кореня Ви знаєте?
 4. Назвіть вегетативні органи рослин.
 5. Назвіть типи кореневих систем та для яких класів покритонасінних рослин вони характерні.
 6. Наведіть приклади метаморфозів кореня.
 7. Охарактеризуйте первинну анатомічну будову кореня.
 8. Охарактеризуйте вторинну анатомічну будову кореня.
 9. Особливості анатомічної будови кореня водних рослин.
 10. Наведіть різницю між пагоном і стеблом.
 11. Назвіть типи пагонів за довжиною міжвузлів.
 12. Охарактеризуйте будову бруньки.
 13. Назвіть типи стебел та наведіть приклади.
 14. Назвіть типи життєвих форм рослин за Раункієром.
 15. Назвіть типи життєвих форм за біологічними типами стебел.
 16. Назвіть типи галуження пагонів.
 17. Назвіть підземні і надземні видозміни пагона.
 18. Охарактеризуйте первинну анатомічну будову стебла.
 19. Охарактеризуйте вторинну анатомічну будову стебла.
 20. Особливості анатомічної будови стебла водних рослин.
 21. У яких рослин трапляється не пучковий тип будови стебла.
 22. З яких частин складається листок?
 23. Які функції виконує листок?
 24. Назвіть формації листків.
 25. Назвіть типи листків за загальною формою листкової пластинки?
 26. Охарактеризуйте явище гетерофілії.
 27. Які бувають листки за степенем розчленування листкової пластинки?
 28. Які бувають листки за формою краю листкової пластинки?
 29. Назвіть типи складних листків і для яких рослин вони характерні?
 30. Особливості анатомічної будови листка водних рослин.
 31. Що таке квітка?
 32. З яких частин складається квітка?
 33. Охарактеризуйте анатомічну будову пиляка.
 34. Охарактеризуйте анатомічну будову зав’язі.
 35. Наведіть класифікацію невизначених суцвіть.
 36. Наведіть класифікацію визначених суцвіть.
 37. Охарактеризуйте теорії походження квітки.
 38. Біологічна суть подвійного запліднення.
 39. Які типи насінин знаєте?
 40. З яких складових насіннєвого зачатка формується насінина?
 41. Які складові квітки формують плід?
 42. У вигляді чого відкладаються запасні поживні речовини у злаків?
 43. Наведіть класифікацію сухих плодів.
 44. Наведіть класифікацію соковитих плодів.
 45. Охарактеризуйте прості сухі нерозкривні плоди.