БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VІІІ. ОСНОВИ МОРФОЛОГІЇ І АНАТОМІЇ РОСЛИН

Особливості розмноження покритонасінних рослин

Подвійне запліднення

Воно відіграє важливу роль в еволюції квіткових рослин. Якщо ендосперм голонасінних - гаплоїдний жіночий гаметофіт, що утворюється до запліднення, то ендосперм квіткових - продукт статевого процессу, в утворенні якого брали участь чоловічий та жіночий гаметофіти. Не виключено, що це справляє стимулювальний вплив на зародок і забезпечує його більш повноцінне живлення, сприяє кращому виявленню поряд з материнськими батьківських ознак, пришвидшує формування насінини.

Завдяки подвійному заплідненню майбутні нащадки набувають більшої життєвості, бо шкідливі гени переходять у рецесивну форму, посилюється структурна і функціональна мінливість гетерозиготного покоління, що забезпечує еволюційні процеси і призводить до розширення ареалу.