БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VІІІ. ОСНОВИ МОРФОЛОГІЇ І АНАТОМІЇ РОСЛИН

Особливості розмноження покритонасінних рослин

Розвиток зародка. Амфіміксис. Апоміксис

Амфіміксис

Амфіміксис - це процес звичайного подвійного запліднення, внаслідок якого у покритонасінних рослин із зиготи розвивається зародок. Він починається з того, що клітина зиготи витягується і ділиться шляхом мітозу, перетворюючись на двоклітинний передзародок (проембріо). Потім, внаслідок багаторазових мітотичних поділів, внутрішня клітина перетворюється на зародок, а зовнішня розвивається у підвісок. Через нього відбувається живлення зародка поживними речовинами, які надходять від навколишніх клітин материнської рослини.

У більшості покритонасінних рослин зародок складається із корінця, стебельця, сім’ядолей, листочків і брунечки. На стебельці є сім’ядольний вузол (місце закріплення сім’ядолей), гіпокотиль (підсім’ядольне коліно - частина стебла, що розміщена нижче від сім’ядольного вузла), та епікотиль (частина стебла між сім’ядолями і першими листками). На верхівці стебельця розміщена брунечка, з якої потім розвивається пагін першого порядку.

Апоміксис

У багатьох рослин спостерігається розмноження (утворення насінини) без запліднення - апоміксис. Розмноження в апоміктів відбувається вегетативним способом або справжнім насінням, яке утворюється без запліднення.

При утворенні насіння без запліднення всі клітини зародкового мішка диплоїд ні. Це досягається порушенням мейозу, внаслідок якого хромосоми не розщеплюються. Але бувають випадки нормального проходження мейозу, з’являється гаплоїдний зародковий мішок. Він швидко дегенерує і заміщується одним або декількома новоутвореними зародковими мішками, які виникають внаслідок мітозу із соматичних диплоїдних клітин насінного зачатка.

Диплоїдна яйцеклітина не редукованого жіночого гаметофіта може дати початок зародку. Це явище називається партеногенезом. Розвиток зародка з інших диплоїдних клітин жіночого гаметофіта (синергід, антипод) називається апогамією, а розвиток зародка з інших диплоїдних клітин насінного зачатка (інтегументів, нуцеллуса, тобто спорофіта) - апоспорією.