БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VІІІ. ОСНОВИ МОРФОЛОГІЇ І АНАТОМІЇ РОСЛИН

Особливості розмноження покритонасінних рослин

Розвиток ендосперму і перисперму

Ендосперм

Сформований ендосперм складається з великих паренхімних клітин, заповнених різними поживними речовинами. За способом розвитку розрізняють три типи ендосперму - ядерний (нуклеарний), клітинний (целюлярний) та базальний (гелобіальний).

Ядерний тип розвитку ендосперму характеризується запізнілою появою клітинних перетинок між ядрами, що діляться. Після поділу ядер клітинні перетинки не утворюються, тому з’являється велика кількість ядер, які вільно плавають у плазмі. Пізніше утворюються клітинні оболонки. Нуклеарний тип ендосперму властивий родинам макових, лаврових, розоцвітих, гречкових тощо.

Клітинний тип характеризується тим, що після кожного поділу ядра утворюються клітинні перетинки. Цей тип розвитку ендосперму властивий також багатьом рослинам, зокрема магнолієвим, губоцвітим, дзвониковим, айстровим та деяким односім’ядольним.

Базальний тип ендосперму - після першого поділу центральної клітини утворюється дві клітини: більша (мікропілярна) та менша (халазальна). У мікропілярній частині ендосперму спочатку утворюється багато вільних ядер і лише потім між ними виникають клітинні перетинки; в халазальній частині утворюється або дві клітини, або багато вільних ядер. Халазальна частина ендосперму не бере участі в його побудові. Вона виконує функцію гаусторія. Цей тип ендосперму властивий більшості односім’ядольних рослин.

Перисперм

У процесі розвитку зародкового мішка, а потім і зародка частина тканини стінки нуцелуса зберігається, заповнюючись поживними речовинами, перетворюється на зовнішню запасаючу тканину - перисперм. Перисперм властивий перцевим, німфейним, гвоздиковим.

У багатьох рослин насінина містить ендосперм, оточений периспермом (чорний перець). Ендосперм у цьому випадку при проростанні насінини добуває з перисперму поживні речовини і передає їх ростучому зародку.