БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VІІІ. ОСНОВИ МОРФОЛОГІЇ І АНАТОМІЇ РОСЛИН

Особливості розмноження покритонасінних рослин

Способи перенесення пилку

Перехресне запилення може здійснюватись завдяки факторам неживої (абіотичне запилення) та живої (біотичне запилення) природи. До біотичних способів запилення належать: ентомофілія (запилення за допомогою комах), орнітофілія (за допомогою птахів), хіроптерофілія (за допомогою кажанів).

Абіотичні способи запилення - це анемофілія (за допомогою вітру) та гідрофілія (за допомогою води).

Перехресне запилення підвищує рівень гетерозиготності в популяції, а самозапилення, навпаки, спричиняє гомозиготизацію її. Самозапилення фіксує в чистих лініях, які водночас утворюються, сприятливі результати попереднього перехресного запилення. У цьому і полягає позитивне значення для еволюції чергування в ряді поколінь самозапилення та перехресного запилення.