БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VІІІ. ОСНОВИ МОРФОЛОГІЇ І АНАТОМІЇ РОСЛИН

Особливості розмноження покритонасінних рослин

Жіночий гаметофіт (зародковий мішок)

Жіночий гаметофіт покритонасінних рослин розвивається із мегаспори і називається зародковим мішком. У більшості (80%) квіткових рослин початок жіночому гаметофіту дає гаплоїдна одноядерна мегаспора, ядро якої тричі ділиться мітозом. У результаті першого поділу ядра мегаспори утворюються два ядра, які розходяться до полюсів. Потім кожне з цих ядер ще двічі ділиться мітозом, унаслідок чого біля кожного з полюсів утворюється по чотири первинних гаплоїдних ядра. Це восьмиядерна стадія розвитку жіночого гаметофіта.

Потім від кожної полярної четвірки ядер до центральної частини зародкового мішка відходить по одному первинному гаплоїдному ядру; тут вони зливаються й утворюють диплоїдне вторинне ядро центральної клітини зародкового мішка або, зближуючись, утворюють дикаріон - пару первинних гаплоїдних ядер. Після цього навколо решти гаплоїдних ядер формуються клітини зародкового мішка. Біля мікропілярного полюса формуються три клітини яйцевого апарату (яйцеклітина та дві синергіди), а на протилежному, халазальному полюсі, відособлюються три клітини - антиподи. Між цими двома групами клітин знаходиться центральна клітина (рис. 85). Такий тип утворення жіночого гаметофіта і зародкового мішка називається моноспоричним. За моноспоричного типу жіночого гаметофіта в процесі мегаспорогенезу клітинні перегородки формуються після першого і після другого поділів мейозу.

Окрім моноспоричного є ще біспоричний і тетраспоричний типи зародкового мішка. Біспоричний зародковий мішок формується із двоядерної мегаспори. Під час утворення такої мегаспори після першого поділу мейозу клітинні перегородки з’явлються, а після другого - не з’являються, внаслідок чого формуються дві двоядерні клітини. Одна з цих клітин розвивається в жіночий гаметофіт. Для утворення восьмиядерного зародкового мішка двоядерна мегаспора двічі, а не тричі, як при моноспоричному типі, ділиться мітозом.

Тетраспоричний зародковий мішок формується з чотириядерної мегаспори, ядра якої лише один раз діляться мітозом. Під час мегаспорогенезу в цьому випадку мейоз не супроводжується утворенням клітинних перегородок, тому мегаспора виявляється чотириядерною.