БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VІІІ. ОСНОВИ МОРФОЛОГІЇ І АНАТОМІЇ РОСЛИН

Особливості розмноження покритонасінних рослин

Будова пиляка, мікроспорогенез, утворення чоловічого гаметофіту та гаметогенез

Пиляк, мікроспорогенез. У міру розвитку тичинки в ній дуже рано починаються процеси, які призводять до формування пиляка (рис. 82). Під епідермісом майбутнього пиляка з’являються чотири групи клітин з великими ядрами та густою цитоплазмою. 3 цих клітин утворюються чотири мікроспорангії. Поділ і ріст клітин мікроспорангія супроводжується їх наступною диференціацією - периферійні клітини залишаються стерильними, а внутрішні дають початок первинним спорогенним клітинам. Із периферійних клітин утворюється стінка мікроспорангія, клітини якої диференціюються на три шари - зовнішній (ендотецій), середній і внутрішній (тапетум).

Клітини ендотеція прилягають до епідерми зсередини. Вони нерівномірно (підковоподібні) потовщені, що сприяє розкриванню пиляка. Ендотецій ще називають фіброзним шаром.

Клітини середнього шару таблитчасті, тонкостінні. Під час утворення мікроспор витягуються, здавлюються, а в багатьох рослин і руйнуються.

Тапетум складається з одного, рідше багатьох шарів таблитчастих тонкостінних одно-, дво- або багатоядерних клітин з густою цитоплазмою. Розрізняють два основних типи тапетумів - секреторний, або залозистий (гранулярний), та амебоїдний, або периплазмодіальний.

Паралельно з диференціацією клітин стінки мікроспорангія відбувається мікроспорогенез. Водночас первинні спорогенні клітини в результаті ряду послідовних мітотичних поділів перетворюються на мікроспороцити, або материнські (археспоріальні) клітини мікроспор. Останні внаслідок мейозу утворюють тетради гаплоїдних мікроспор. У кінці мейозу формується спородерма - оболонка мікроспор.