БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VІІІ. ОСНОВИ МОРФОЛОГІЇ І АНАТОМІЇ РОСЛИН

Особливості розмноження покритонасінних рослин

Морфологія суцвіть. Типи суцвіть

Суцвіття - це одне з важливих пристосувань до запилення рослин. Квітки бувають поодинокі або зібрані в суцвіття. Під суцвіттям розуміють групу квіток, зібраних на спільній осі, позбавленій справжніх листків. Розрізняють дві групи суцвіть: невизначені та визначені.

Невизначені, або ботричні суцвіття відзначаються необмеженим верхівковим ростом і моноподіальним галуженням, у зв’язку з чим утворюється невизначено велика кількість квіток. Перші квітки закладаються знизу доверху і таким же способом визрівають плоди й насіння. Невизначені (ботричні, моноподіальні) суцвіття є прості та складні.

Невизначені прості суцвіття - це такі, в яких єдина нерозгалужена спільна вісь із розміщеними на ній квітками (рис. 86). Серед них вирізняють такі.

Китиця - це суцвіття, в якого на головній осі першого порядку розміщені квітки на квітконіжках (черемха, грицики, акація).

Рис. 84. Типи суцвіть:

А - прості невизначені (ботричні): 1 - китиця, 2 - простий колос, 3 - початок,

4 - простий зонтик, 5 - головка, 6 - кошик, 7 - щиток; Б - складні невизначені (ботричні): 8 - складний колос,

9 - волоть, 10 - складний зонтик; В - визначені (цимозні): 11 - звивина, 12 - завійка, 13 - дихазій, 14 - плейохазій.

Простий колос - це суцвіття, в якого на осі першого порядку знизу вгору утворюються сидячі квітки (подорожник).

Початок - це суцвіття, в якого на потовщеній осі послідовно знизу вгору утворюються сидячі квітки (кукурудза, кала, лепеха).

Щиток - суцвіття, в якого квітки розміщені майже в одній площині, але своїми ніжками прикріплюються на різній висоті осі першого порядку (груша, слива, черешня, яблуня).

Зонтик - це суцвіття, в якого на осі першого порядку з одного верхівкового вузла виносяться квітки на квітконіжках і розміщені вони зазвичай на одному рівні (цибуля, первоцвіт).

Голівка - це суцвіття, в якого на укороченій випуклій осі першого порядку щільно розміщені квітки з короткими квітконіжками (конюшина).

Кошик - це таке суцвіття, в якого на розширеній плоскій осі першого порядку розміщені сидячі квітки (соняшник, королиця).

Невизначені складні суцвіття - це такі, в яких на спільній осі виділяються осі першого, другого, третього та інших порядків. Серед них є різні типи.

Волоть характеризується тим, що з пазушних бруньок осі першого порядку розвиваються не поодинокі квітки, а прості китицевидні суцвіття (овес, просо, тонконіг, костриця, очерет) (рис. 84).

Складний колос відзначається тим, що на осі першого порядку в пазухах листочків розміщені прості колоски (пшениця, жито, пажитниця).

Складний зонтик - це суцвіття, в якого на укороченій осі першого порядку розміщуються прості зонтики - зонтички. Біля основи променів першого порядку знаходяться загальні обгортки, а в променів другого порядку - обгорточки (морква, кріп, бутень, бугила).

Визначені, або цимозні суцвіття характеризуються симподіальним галуженням або несправжньодихотомічним (рис. 84).

Монохазій - це суцвіття, в якого головна вісь закінчується квіткою, а дальший ріст відбувається завдяки осям другого і наступних порядків, що завершуються закладанням нових квіток. Якщо підквіткові осі відходять в один бік, то виникає суцвіття завійка (медунка, синяк, живокіст). При поперемінному відходженні підквіткових осей урізнобіч утворюється звивина (гладіолус).

Дихазій - суцвіття, під квіткою якого виникають дві супротивно розміщені осі, що закінчуються квіткою і так само дають дві підквіткові осі, повторюючи подібний спосіб галуження (зірочник).

Плейохазій - суцвіття, в якого від головної осі, яка закінчується квіткою, відходять три і більше підквіткових осей, що утворюють кільце з монохазіїв чи дихазіальних суцвіть (молочай).