БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VІІІ. ОСНОВИ МОРФОЛОГІЇ І АНАТОМІЇ РОСЛИН

Особливості розмноження покритонасінних рослин

Генеративні або репродуктивні органи

До генеративних органів покритонасіннихрослин належать: квітки, суцвіття, плоди і насіння. їхня поява пов’язана з наземними умовами існування, специфічністю квіткових рослин та їхнього адаптивністю до впливу різних екологічних факторів на поширення, зростання і розселення на поверхні землі.

Рис. 80. Квітка:

1 - верхня зав’язь; 2 - нижня зав’язь; 3 - напівнижня зав’язь: пр - приймочка с - стовпчик, з - зав’язь, т - тичинки, п - пелюстки, ч - чашолистки; 4 - дзвониковидний віночок; 5- лійковидний віночок;6 - колесовидний віночок; 7- цвяховидний віночок; 8-9 - метеликовий віночок: п - парус, кр - крила (весельця), човн - човник, ч - чашечка