БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

IV. БУДОВА РОСЛИН

Органічні речовини первинного походження

Ліпіди

Жири і жироподібні речовини (ліпоїди) називаються ліпідами. їхнею загальною властивістю є гідрофобність, тобто нерозчинність у воді і розчинність в органічних розчинниках.

Ліпіди беруть участь у регуляції проникності речовин до клітини і адсорбційних процесів у протопласті живої клітини. Завдяки полярності молекул ліпідів у цитоплазмі і на поверхні її структурних компонентів створюється певна орієнтація молекул.

За будовою і функціями в живій клітині розрізняють такі групи ліпідів - жири, кутин, суберин, віск і ліпоїди.

Жири. Частина запасних речовини, що накопичуються в насінні і плодах багатьох рослин, представлені жирами. За хімічною будовою вони являють собою суміш складних ефірів триатомного спирту гліцерину і високомолекулярних жирних кислот. Жирні кислоти поділяються на насичені (пальмітинова, стеаринова, арахінова, бегенова) і ненасичені (олеїнова, лінолева, ліноленова). Молекули останніх мають подвійні зв’язки. Рослинні жири (олії) багаті на ненасичені жирні кислоти і є рідинами при кімнатній температурі. Твердими жирами є кокосове масло та масло бобів какао.

Віск - жироподібна речовина, тверда за кімнатної температури. Його компоненти є складними ефірами високомолекулярних одноатомних спиртів і жирних кислот. До складу воску входять також вільні жирні кислоти, високомолекулярні спирти і вуглеводні парафінового ряду. Віск вкриває тонким шаром листки, стебла, плоди рослин, захищаючи їх від висихання і проникнення мікроорганізмів. Серед восків тваринного походження найвідоміший бджолиний віск, котрий знаходить застосування в медицині.

Кутин - це складна суміш жирних гідроксикислот, з’єднаних ефірними зв’язками. Кутин вкриває епідермальні клітини.

Суберин - жироподібна речовина, яка просякає оболонки клітин, спричиняючи їхнє скорковіння. За хімічною природою це гліцерид фенолової та інших ненасичених жирних кислот.

Ліпоїди - жироподібні речовини, в яких одна або декілька гідроксильних груп гліцерину сполучені не з жирною кислотою, а з іншими речовинами. До них належать фосфоліпіди та гліколіпіди.

Фосфоліпіди є гліцеридами, що сполучені з двома залишками жирних кислот і одним залишком фосфорної кислоти, з’єднаної з азотистою основою. Молекули фосфоліпідів полярні і поділяються на гідрофобну та гідрофільну ділянки. Разом з білками фосфоліпіди утворюють ліпопротеїдні мембрани, які регулюють надходження до клітини та її органоїдів різних речовин. Фосфоліпід лецитин покращує в організмі людини і тварин засвоєння білків і сприяє накопиченню фосфору, тому його застосовують за анемії, неврастенії, повільного росту кісток.

Гліколіпіди - це гліцериди, що сполучені з жирними кислотами одним або декількома моносахаридними залишками (наприклад, галактозилгліцериди хлоропластів і мітохондрій).