БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VІІІ. ОСНОВИ МОРФОЛОГІЇ І АНАТОМІЇ РОСЛИН

Морфологія і анатомія листка

Метаморфози листка

Найпоширенішим з них є такі:

Вусики - це видозміни листочка (горох, чина, горошок) або рахіса (центральної жилка; астрагал) у вигляді тонких витких верхівкових часток листка. За їхньою допомогою рослини чіпляються за опору через слабкість стебла.

Ловильні апарати - це видозміни листків у комахоїдних рослин. У росички листок несе травні липкі залозки, вміст яких, переливаючись на сонці, приваблює комах. Останні прилипають до листків, де з участю травних соків рослини висмоктують з комах азотні сполуки, необхідні для функціонування рослин.

Рис. 76. Листкорозміщення і частини листка:

1 - черговерозміщення листків: пл - пластинка, ч - черешок; 2 - листок з піхвою: п - піхва, я - язичок; 3 - листки з прилистками: пр - прилистки; 4 - сидячий стеблообгортний листок: в - вушко; 5 - супротивне розміщення листків; 6 - кільчасте розміщення листків.

У пухирника звичайного (Utricularia vulgaris L.) видозмінюються листочки у мішкоподібні утворення, вхід до яких покритий волосками, спрямованими всередину порожнини. Дафнії, рачки легко проникають у ловильний апарат, з якого не можуть вибратись. На його стінках містяться травні залозки, які виділяють травні ферменти і за їхньою допомогою рослина отримує азотисті сполуки.

Є й інші видозміни листків у комахоїдних рослин, що поширені в тропіках і субтропіках, менше їх у нашій флорі.

Філодії - це видозміна листка, яка властива для акацій, лимона та інших. У них черешок листка або його частка перетворюється на листкову пластинку, завдяки чому додатково збільшується фотосинтетична поверхня рослин.

У кактусів листки, щоб зменшити транспірацію рослини, видозмінюються в колючки. У колючки можуть видозмінюватись і прилистки (робінія) або нижні листки (барбарис).