БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VІІІ. ОСНОВИ МОРФОЛОГІЇ І АНАТОМІЇ РОСЛИН

Морфологія і анатомія листка

Формації листків

Листки в рослин надзвичайно різноманітні, навіть в однієї особини вони неоднорідні. За характером розміщення та розвитку вирізняють три формації листків: низові, серединні та верхівкові.

Низові листки представлені першими листками зародка — сім’ядолями, лускоподібними недорозвиненими листками біля основи стебел.

Серединні листки займають найбільшу листкопокриту серединну частину стебла. Це типові листки, в яких відбуваються процеси фотосинтезу.

Верхівкові листки розміщені на верхній частині стебла. Це дрібні листочки квіток і суцвіть - приквітники, приквітнички, обгортки кошиків.