БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VІІІ. ОСНОВИ МОРФОЛОГІЇ І АНАТОМІЇ РОСЛИН

Морфологія і анатомія листка

Як вегетативний орган рослин листок виник у процесі еволюції. Його формування відбувалося двома шляхами: як виріст зовнішніх тканин стебла, що призвело до утворення дрібних шиловидних несправжніх листків, або філоїдів мохів і плаунів, як видозмінених (гілочок) теломів у хвощів та як зрослих й сплющених (теломів). Теломи ще не були диференційовані на вегетативні органи, в результаті чого з’явилися великі листки папоротей.

Листок розглядають як бічний плагіотропний орган, обмежений у рості орган фотосинтезу. В більшості рослин він наростає основою (інтеркалярно), у папоротей ріст верхівковий.

У переважної більшості рослин помірної зони листок існує один вегетаційний період. В інших рослин довговічність їх неоднозначна: у сосни 2-3 роки, тиса - 3-5, лавра - 4, ялини - 7-10, вельвічії - понад 100 років.

Рис. 72. Частини листка: 1 - пластинка, 2 - черешок, 3- прилистки