БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VІІІ. ОСНОВИ МОРФОЛОГІЇ І АНАТОМІЇ РОСЛИН

Морфологія і анатомія стебла та пагона

Видозміни пагонів

Під впливом зовнішнього середовища та виконання різних функцій пагони видозмінюються. Вирізняють підземні та надземні видозміни пагонів.

До підземних видозмін належать такі:

Бульби - це видозміни, в яких потовщується стебло в результаті нагромадження в ньому поживних речовин у запас. Вони мають укорочені меживузля, редуковані листки, спіральне розміщення вічок, деформовані провідні тканини, безхлорофільні клітини. При сприятливих умовах завдяки запасу поживних речовин вони проростають і дають початок новій рослині. Бульби слугують для розмноження рослин (картопля).

Кореневище - підземний видозмінений пагін, доказом чого може слугувати верхівковий ріст, розчленованість на вузли і меживузля, наявність редукованих листків, надбрівних дуг, залишки провідних тканин, здатність закладати бруньки відновлення. За допомогою кореневищ рослини розмножуються. Здатність утворювати нові рослини з кореневищ довжиною 3-4 см сприяє масовому розвитку бур’янів (рис. 67) (пирій, куничник, пажитниця, хвощ) та кормових видів рослин (бромопсис, мітлиця, бородач, тонконіг, куничник, лепешняк).

Рис. 67. Підземні видозміни пагонів:

1 - цибулина, 2 - бульба, 3 - кореневище; а - брунька пагона, б - рубець пагона, в - стебло, г-листковірубці, д -додаткові корені, є - листкові луски, ж - пазушні бруньки

Цибулина - змінений пагін, в якого надзвичайно укорочене стебло, що зветься денцем. Цибулина має м’ясисті видозмінені листки (цибулинні лусочки) і сухі криючі. У пазухах соковитих листків є бруньки, з яких виникають нові пагони. Денце дає початок додатковим кореням. Цибулина є органом запасання поживних речовин і органом розмноження (підсніжник, білоцвіт, шафран, ряст, зірочки).

Цибулинка - надземна цибуля, невелика, легко опадає, а розвивається в пазухах листків зубниці, пшінки, слугує органом розмноження певної групи рослин.

Бульбоцибулина — підземний укорочений видозмінений пагін, з обмеженим ростом, вкритий лускою або рештками листків. Зовнішнім виглядом нагадує цибулину, але відрізняється від неї бульбоподібною потовщеною стебловою серцевинною частиною. Яскравим прикладом є цикламен і гладіолус.

До надземних видозмін пагона належать такі:

Вусик - видозмінений пагін, який розвивається з пазушної бруньки, має оптимально розвинені провідні та механічні тканини, здатний до верхівкового росту. Такими є вусики винограду, гарбуза, огірка, кавуна.

Колючка - видозмінений пагін, що є пристосуванням рослин до зменшення випаровування. Колючка має надзвичайно розвинену механічну тканину, несе листки, квітки, бруньки, ріст верхівковий - глід (рис. 68).

Філокладії - це видозміна стебла, яка набуває вигляду листка. У кримської рослини рускуса виникають листоподібні стебла. Вони зеленого кольору, клітини містять хлорофіл і виконують функцію фотосинтезу. Філокладії формуються з пазушної бруньки, свідченням чого є лускоподібний листок під видозміною. На ньому утворюється квітка, що є властивістю тільки пагона.

Рис. 68. Надземні видозміни пагона:

1 - вусики винограду, 2 - лопаті м'ясистого стебла, 3 - колючки, 4 - філокладій

До видозмін, в яких функцію листка виконує стебло, можна віднести пагони кактусів, опунцій, дроку іспанського та ін.