БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VІІІ. ОСНОВИ МОРФОЛОГІЇ І АНАТОМІЇ РОСЛИН

Морфологія і анатомія кореня

Анатомічна будова кореня

Анатомічна будова кореня відповідає функціям, які він виконує, та умовам його росту. Кореням у природних умовах потрібно долати значні перепони, пристосовуватись до різних умов життя, тому всі тканини та їхні гістологічні елементи розміщені так, щоб вони спільно виконували поглинаючу, провідну й механічну функції. За умов проростання насінини першим починає рости і заглиблюватись у ґрунт зародковий корінець. І саме на ньому добре вивчати анатомічну будову кінчика кореня (див. рис. 58).

Рис. 58. Первинна будова кореня півників німецьких:

А - епіблема, 1 - кореневий волосок; Б - первинна кора:

2 - екзодерма, 3-мезодерма, 4-ендодерма; В -центральний циліндр: 5 -перицикл,

6 -паренхіма серцевини, 7 - первинна ксилема, 8 - первинна флоема.

Будова кореня по всій довжині не однакова. Розглядаючи поздовжній зріз кінчика типового кореня в ньому можна виділити кілька зон, відмінних за будовою та функціями.

Кінчик кореня вкритий кореневим чохликом. Кореневий чохлик - специфічна структура, що прикриває апікальну меристему - конус наростання кореня і допомагає кореню просуватися в грунті. Він складається з живих паренхімних клітин, вкритих слизом, які по мірі просування в грунті злущуються. Кореневий чохлик здатний контролювати георецепцію кореня. Місцем її сприяння слугує центральна колонка, клітини якої містять крахмало- носні амілопласти, і діють як статоліти. Походження кореневого чохлика у різ - них рослин не однакове. У процесі онтогенезу з’яв- ляється ініціальний шар - каліптроген, який відновлює кореневий чохлик зсередини. Кореневий чохлик існує протягом усього життя кореня рослини. Найрозвиненіший він у коренів, що інтенсивно ростуть. Під кореневим чохликом розміщена верхівкова (апікальна) меристема - конус наростання кореня.