БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

IV. БУДОВА РОСЛИН

За сучасними уявленнями рослинний світ має такі рівні організації живої матерії: молекулярний, клітинний, тканинний, органний, організмовий, популяційний, біоценотичний і біосферний.

Молекулярний рівень організації рослинного світу

У живій рослині міститься 8-95% води, 5-60% білків, 1-2% - нуклеїнових кислот, 3-50% - ліпідів, 0,2-90% - вуглеводів, 0,4% - інших органічних речовин, 0,5—1,5% неорганічних речовин.

Органічні речовини, що містяться в рослинних організмах, за своїм походженням поділяються на дві групи - первинного і вторинного синтезу, або походження. До першої групи належать вуглеводи, ліпіди, білки, нуклеїнові кислоти і вітаміни, до другої - органічні кислоти, фенольні сполуки, глікозиди, ефірні олії, смоли, алкалоїди тощо.