БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VII. РОСЛИННІ ТКАНИНИ

Контрольні запитання

  1. Охарактеризуйте твірні тканини ?
  2. Назвіть твірні тканини за походженням і розміщенням ?
  3. Назвіть та охарактеризуйте покривні тканини ?
  4. Назвіть та охарактеризуйте механічні тканини ?
  5. Назвіть та охарактеризуйте основні тканини ?
  6. Назвіть та охарактеризуйте провідні тканини ?
  7. Назвіть та охарактеризуйте видільні тканини ?