БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VII. РОСЛИННІ ТКАНИНИ

Видільні (секреторні) тканини

Окремі клітини та групи клітин, що ізолюють всередині органів різні за хімічною природою речовини або виділяють їх в оточуюче середовище, становлять секреторну систему рослин. Ця група тканин дуже різноманітна за будовою і розміщенням в органах рослин, а також за хімічним складом і функціональним призначенням речовин.

Виділення речовин може бути пасивним або активним. Пасивно з організму виводяться речовини разом з відмерлими клітинами та органами (кореневим чохликом, епіблемою, первинною корою кореня, листками): амінокислоти, вуглеводи, вітаміни, алкалоїди, глікозиди, які впливають на мікрофлору, що оточує рослину. Активно (за допомогою спеціальних залозистих клітин) рослиною виділяються вода, солі, цукри, слизисті речовини, ферменти, ефірні олії.

Активне виділення може відбуватись трьома шляхами - екструзії (коли заповнені секретом пухирці Гольджі підходять до плазмалеми, зливаються з нею і вивільнюють свій вміст, який крізь клітинну оболонку видушується назовні); шляхом активного транспорту речовин крізь цитоплазму назовні за участю переносників; шляхом фільтрації за градієнтом концентрації та завдяки більш високій проникності цитоплазматичної мембрани, що прилягає до протилежної клітиннної стінки.

Речовини можуть виділятися назовні тканинами зовнішньої секреції, або залишатися в органах рослин і накопичуватися в тканинах внутрішньої секреції.