БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

ІІІ. ВОДА ТА ЇЇ ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВОДНИХ РОСЛИН

Контрольні запитання

  1. Яке значення води для водних рослин?
  2. Назвіть анатомо-морфологічні особливості будови гідрофітів.
  3. Назвіть анатомо-морфологічні екологізми гідрофітів?
  4. Наведіть характеристику гігрофітів?
  5. Охарактеризуйте групу гелофітів та назвіть їхніх представників?