БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VII. РОСЛИННІ ТКАНИНИ

Провідні тканини

Ситоподібні клітини

Довгі (1,5-4,8 мм) клітини з загостреними кінцями і ситоподібними полями на бічних стінках. Вони притаманні папоротеподібним і голонасінним рослинам.

Ситоподібні трубки

Це вертикальний ряд живих без’ядерних клітин-члеників, відмежованих одна від одної ситоподібними пластинками. У цих пластинках є отвори - перфорації, крізь які проходять тяжі цитоплазми - плазмодесми. У ситоподібних трубках утворюються не тільки горизонтальні, але й вертикальні ситоподібні пластинки, крізь які проникають пластичні речовини в горизонтальному напрямку. Членики ситоподібних трубок у покритонасінних рослин супроводжуються клітинами-супутницями, які мають ядро.

Ситоподібні трубки утворюються із меристематичних клітин прокамбію (первинні) або камбію (вторинні). Обидві клітини формуються з однієї материнської. При цьому клітина меристеми ділиться поздовжньою перегородкою на дві, одна з яких перетворюється в членик ситоподібної трубки, а інша - в клітину-супутницю. Потім на кінцях клітини-членика формуються ситоподібні пластинки. У процесі дозрівання клітини-членика руйнуються ядро та вакуолярна мембрана (тонопласт), і клітина заповнюється сумішшю клітинного соку і цитоплазматичного матрикса.

У трав’яних рослин ситоподібні трубки відмирають разом із рослиною, а в деревних наприкінці вегетаційного періоду отвори ситоподібних пластинок затягуються вуглеводом кальозою і утворюється мозолисте тіло, яке закриває ситоподібну трубку. Навесні під дією ферментів кальоза може розчинитися, і діяльність ситоподібної трубки відновиться. У двосім’ядольних рослин ситоподібні трубки функціонують 1-2 роки, а в односім’ядольних - до 50 років.

В органах рослин провідна тканина утворює провідні пучки, які складаються з ксилеми з трахеями і трахеїдами та флоеми з ситоподібними трубками. Ксилема і флоема - це складні тканини, побудовані з провідної тканини, а також основної та механічної. Обов’язковим елементом ксилеми є трахеї та трахеїди, а також - клітини ксилемної паренхіми та деревинні волокна. Флоема має провідну тканину - ситоподібні трубки з клітинами- супутницями - і може мати флоемну паренхіму та луб’яні волокна.