БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VII. РОСЛИННІ ТКАНИНИ

Провідні тканини

Судини (трахеї)

Вони утворюються із звичайних паренхімних клітин під конусом наростання, внаслідок розсмоктування поперечних перегородок клітин. Це вертикальний ряд мертвих клітин-члеників, які сполучаються між собою за допомогою однієї або декількох перфорацій, що знаходяться в перфораційних пластинках. Довжина членика судини - 0,2-0,7 мм, а самої судини - від декількох см до 5 м. Гігантських розмірів досягають вони у витких рослин (ліан).

На стінках члеників судин зсередини відкладається вторинна оболонка, що зумовлює характерні потовщення спіральних, кільчастих, сітчастих, драбинчастих та пористих судин. У бічних стінках члеників судин знаходяться пори, за допомогою яких вода надходить до сусідніх клітин. Перфораційна пластинка, яка знаходиться між члениками судини, може бути горизонтальною або скошеною. На горизонтальній пластинці є, як правило, одна перфорація, а на косій - декілька. Трахея, на відміну від трахеїди, довша і ширша, вона краще пристосована до проведення води.

Первинні трахеїди і трахеї утворюються з прокамбію, а вторинні - із камбію. У молодих швидкоростучих частинах тіла рослини утворюються спіральні та кільчасті провідні елементи, а в старіших, що припинили свій ріст, - сітчасті, драбинчасті та пористі. По товщині органа рослини ближче до центра знаходяться спіральна і кільчаста провідні тканини, а ближче до периферії - сітчаста, драбинчаста та пориста.