БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VII. РОСЛИННІ ТКАНИНИ

Провідні тканини

У вищих суходільних рослин частина вегетативного тіла знаходиться в грунті (корені), а частина - в повітрі (пагони та їхні похідні). Корені добувають з грунту воду й елементи грунтового живлення. Листки із повітря поглинають вуглекислий газ і за рахунок енергії світла здійснюють фотосинтез.

Речовини, поглинуті й утворені різними частинами рослини, перерозподіляються в її тілі за допомогою провідної тканини (рис. 51).

Рис. 51. Провідні тканини та провідні пучки:

А - провідні тканини (1 - ситоподібна трубка з клітиною-супутницею, 2 - кільчаста судина, 3 - спіральна судина, 4 - драбинчаста судина, 5 - крапчаста судина, 6 - сітчаста судина, 7 - трахеїди); Б - закритий колатеральний провідний пучок в стеблі кукурудзи (1 - флоема, 2 - ксилема); В - відкритий колатеральний провідний цучок в стеблі жовтецю (1 - флоема, 2 - камбій, 3 - ксилема); Г - схеми різних типів провідних пучків: 1 - колатеральний, 2 - біколатеральний, 3,4 - концентричні, 5 - радіальний.

Від коренів починається висхідний рух води і речовин, який здійснюється по трахеїдам і трахеям (судинам). Від листків до кореня і генеративних органів по ситоподібних трубках або ситоподібних клітинах здійснюється низхідний рух переважно органічних речовин. Слід відзначити, що рух води в рослині здійснюється мертвими провідними тканинами, а рух органічних речовин - живими.