БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VII. РОСЛИННІ ТКАНИНИ

Механічні тканини

Склеренхіма

Механічна тканина, що складається з волокон. Клітини мертві, довгі, прозенхімні, загострені на кінцях, з рівномірно потовщеними оболонками. Утворюються з прокамбію або камбію. Спочатку клітини живі, мають багатоядерну цитоплазму і тонку оболонку з порами. Потім оболонка потовщується, протопласт відмирає, і клітина заповнюється повітрям. Окремі клітини склеренхіми утворюють елементарне волокно, а група їх - технічне волокно.

Волокна склеренхіми утворюються майже в усіх органах рослин. За особливостями будови клітин і розміщенням в органах рослин розрізняють луб'яні і деревинні волокна (лібриформ).

Луб’яні волокна знаходяться в периферійній частині рослин і є складовою частиною кори (лубу, флоеми). Клітини їх дуже довгі (5-300 мм) з дуже потовщеними оболонками. Розрізняють первинні і вторинні луб’яні волокна. Первинні луб’яні волокна утворює прокамбій. Вони товстіші і довші, оболонки їх пектиново-целюлозні або здерев’янілі. Вторинні луб’яні волокна утворює камбій. Вони тонші і в 3-5 разів коротші від первинних. Луб’яні волокна протидіють розриванню та вигинанню органів і зумовлюють їхню пружність. Луб’яні волокна - сировина для текстильної і целюлозно-паперової промисловості.

Деревинні волокна (лібриформ) входять до складу ксилеми, або деревини. Клітини їх короткі (до 5 мм завдовжки). Клітинні оболонки потовщуються за рахунок лігніну. Утворюють їх прокамбій і камбій. Складають основну масу деревини листяних порід дерев. Лібриформ витримує тиск крони на стебло зверху. Використовується як будівельний матеріал і сировина для целюлозно-паперової та хімічної промисловості.